Länkstig

Harshida Patel

Universitetslektor

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 2
41346 Göteborg
Rumsnummer
1212
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Harshida Patel

Om Harshida Patel Harshida Patel är Docent i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad samt universitetslektor i omvårdnad av äldre. Hon är spec sjuksköterska och har mer än 30 års klinisk erfarenhet av att arbete inom hjärtsjukvård.

Forskning Harshida forskar inom området hjärtsvikt, vilket omfattar både äldre med kronisk hjärtsvikt men också unga mödrar, som drabbas av hjärtsvikt i samband med graviditet och barnafödande. Dessutom innefattar forskningsfält inom migranters hälsa och personcentrerad vård. Länk till publikationer: https://www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xpatha#tabContentAnc…

Forskningsgrupp Childbirth research grupp; Care and Learning of Older People (Ledarskap och Lärande); ordförande för European Sigma Research grupp

Undervisning Som universitetslektor har hon en undervisningsbredd, som sträcker sig över flertal områden. Omvårdnad allmänt och specifikt vid hjärtsjukdom samt äldre, hälsoekonomi, förbättringskunskap, IPL-simulering, NKSE, kontaktlärare för VFU studenter i T3 och T6, kompletteringsutbildning samt internatioella studenter. Handleder och examinerar kandidat, magister och masters uppsatser. Handleder tvärdisciplinära grupper inom Sahlgrenska akademin i Makt och Mänskliga rättigheter seminarier. Kursansvarig för specialist utbildningen med inriktning mot Geriatrik, Invärtesmedicin och Kardiologi. Hon arbetar också som inriktningsanvarig för specialist utbildning inom Invärtesmedicin samt är internationaliseringsansvarig och VFU ansvarig för specialist utbildningar.

Klinisk verksamhet Harshida har en lång erfarenhet av klinisk verksamhet, både inom allmän medicin, geriatrik och sedan 1989 inom hjärtsjukvård, sluten samt öppenvård- mottagningsverksamhet. Hon har också arbetat som forskningssjuksköterska med diverse projekt, på Astra Zeneca, Roche, Sahlgrenska universitetssjukhuset och VGR.

Nyckelord Omvårdnad, äldre, hjärtsjukvård, hälsoekonomi, Migrants, förbättringskunskap, personcentrerad vård, teamarbete.