Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kulturarvsakademin (KAA)

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är en plattform för samverkan mellan olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Kulturarvakademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där parterna kan stödja kunskapsutvecklingen inom universitetet och kulturarvsinstitutionerna.

Koordinatorer

Jenny Högström Berntson, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Pernilla Schedin, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

Syfte och mål

"Syfte och ändamål 

Kulturarvsakademins huvudsyfte ska vara att rikta uppmärksamheten på betydelsen av att bevara och utveckla de regionala , materiella och immateriella kulturarven i en globaliserad tid. Här ska föras en produktiv dialog om forskning , verksamhetsutveckling och nyttiggörande av kulturarv där alla relevanta perspektiv kan mötas. Det ska också vara en mötesplats där teori och praktik kan samverka i ett gemensamhetsutbyte .

Kulturarvsakademin ska vara en möjliggörare, nätverksbyggare och mötesplats för kulturarvsinstitutioner , akademi , politik och näringsliv. Den ska stärka det goda samarbete och de projekt som redan finns och på denna grund utveckla nya ideer och möjligheter. Genom de synergier akademin skapar ska den kunna lämna positiva bidrag på flera områden: forskning , kulturpolitik , turism , tillväxt , utbildning och integrationspolitik. 

Kulturarvsakademin ska stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Detta genererar i sin tur nya forskningsfrågor och nya utbildningsmöjligheter och erfarenhetsutbyte . På horisonten ser parterna gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med regionalt , nationellt och internationellt fokus. 

Kulturarvsakademin ska också vara ett nationellt kraftcentrum inom kulturarvsfältet , genom gränsöverskridande samverkansprojekt och stark internationell orientering inte minst genom det partnerskap CCHS har med University College of London(UCL) från 2016 -2021."

Kulturarvsakademins nyhetsbrev

Följ våra nyheter och events genom nyhetsbrevet.