Göteborgs universitet
Bild
Kulturarvsakademins illustration, brobyggande och möten
Länkstig

Kulturarvsakademin (KAA)

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är en plattform för samverkan mellan Göteborgs universitet och olika kultur- och minnesinstitutioner i Västra Götalandsregionen. Kulturarvakademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där parterna kan stödja kunskapsutvecklingen inom universitetet och kulturarvsinstitutionerna.

Koordinatorer

Jenny Högström Berntson, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Anders Wikström, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen

Syfte och mål

"Syfte och ändamål 

Kulturarvsakademins huvudsyfte ska vara att rikta uppmärksamheten på betydelsen av att bevara och utveckla de regionala , materiella och immateriella kulturarven i en globaliserad tid. Här ska föras en produktiv dialog om forskning , verksamhetsutveckling och nyttiggörande av kulturarv där alla relevanta perspektiv kan mötas. Det ska också vara en mötesplats där teori och praktik kan samverka i ett gemensamhetsutbyte .

Kulturarvsakademin ska vara en möjliggörare, nätverksbyggare och mötesplats för kulturarvsinstitutioner , akademi , politik och näringsliv. Den ska stärka det goda samarbete och de projekt som redan finns och på denna grund utveckla nya ideer och möjligheter. Genom de synergier akademin skapar ska den kunna lämna positiva bidrag på flera områden: forskning , kulturpolitik , turism , tillväxt , utbildning och integrationspolitik. 

Kulturarvsakademin ska stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Detta genererar i sin tur nya forskningsfrågor och nya utbildningsmöjligheter och erfarenhetsutbyte . På horisonten ser parterna gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med regionalt , nationellt och internationellt fokus. 

Kulturarvsakademin ska också vara ett nationellt kraftcentrum inom kulturarvsfältet , genom gränsöverskridande samverkansprojekt och stark internationell orientering inte minst genom det partnerskap CCHS har med University College of London(UCL) från 2016 -2021."

"Pommac är gott, törstsläckande och ... ja, hur mycket mer finns det att säga om denna läsk? Jättemycket, visar det sig. Göteborgs Universitet har en rad utmärkta poddar, och en av dem är Matarvspodden. De viger ett helt avsnitt åt Pommac, en välkänd Göteborgs-innovation som har över 100 år på nacken."
Tara Moshizi,
Fyra poddar som tar dig till Göteborg – poddguide i DN, 20 september 2023.
Tara Moshizi: Fyra poddar om Göteborg - DN.se

Kulturarvsakademins nyhetsbrev

Följ våra nyheter och events genom nyhetsbrevet.

KAA-event under året

Här hittar du länkar till event som arrangeras av eller tillsammans med Kulturarvsakademin. Välkomna!