Göteborgs universitet
Bild

Utbildning på avancerad nivå

Vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) kan du ta en magister- eller masterexamen i kostvetenskap respektive idrottsvetenskap. Vi ger i dagsläget inga magister- eller masterprogram, men du kan läsa våra fristående avancerade kurser och sätta samman din egen magister- eller masterexamen.

Idrottsvetenskap

Bild

Startar höstterminer:

Startar vårterminer:

Kostvetenskap

Bild

Startar höstterminer:

Startar vårterminer:

 

Förslag på studiegångar: magister- respektive masterexamen

Förslag på studiegångar för att nå en magister- respektive masterexamen presenteras nedan. Inom idrottsvetenskap ges samtliga kurser på engelska och inom kostvetenskap ges flertalet kurser på engelska. Vi erbjuder även en Master in Sport Science. 

Kurser på avancerad nivå - magister- och masterutbildning i kostvetenskap

Courses at advanced level – Master's Degree (60 and 120 credits) in Food and Nutrition (pdf)

För att få ut en examen på avancerad nivå måste du ha en kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande. På avancerad nivå finns två examina:

  • Magisterexamen 60 hp
  • Masterexamen 120 hp

Regler kring olika examina hittar du på Studentportalen (studentportal.gu.se)

Kurserna ges som fristående kurser. Förkunskapskrav och annan relevant information för respektive kurs framgår av kursplanerna:
Hitta kursplan