Länkstig

Mätmetoder 1: Kost och fysisk aktivitet

Kurs
IKA301
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19154
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Om utbildningen

Kursen ges på engelska!

Teoretiska föreläsningar

Introducerar forskningsfälten (kostintag, matvanor, fysisk aktivitet) och deras mätmetoder, metodologiska utmaningar och utvecklingspotential. Dessa föreläsningar utgör grunden för de praktiska experimenten och seminarier.

Ämnen:

  • översikt över metoder för kostintag, matvanor och fysisk aktivitet
  • subjektiva och objektiva metoders konstruktioner och mått
  • subjektiva och objektiva metoders relibilitet, validitet och jämförbarhet
  • nya metoder för att mäta kostintag, matvanor och fysisk aktivitet
  • vetenskaplig artikel och vetenskapliga argument

Handleda praktiska experiment med seminarier (obligatoriska)

Grupper av studenter förbereder, designar och utför mätning av kostintag, matvanor och fysisk aktivitet. Studenterna lär sig att använda mätmetoder (subjektiva, objektiva) och mjukvaror för datainsamling och analys, skapa variabler och enkla databaser för utvärdering, och utvärdera resultat i relation till tidigare forskning. Resultat och analyser sammanställs, presenteras och diskuteras på seminarier. Metodfärdigheter måste uppvisas. De praktiska experimenten handleds av lärare/amanuens.

Stödföreläsningar

Metodologisk handledning för att handskas med utrustning, mjukvara, skapa databaser, söka i litteraturdatabaser, och läsa och förstå vetenskaplig artikel.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i idrottsvetenskap, kostvetenskap, nutrition, medicin, vårdvetenskap, fysioterapi eller liknande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.