Länkstig

Verksamhetsförlagd utbildning I

Kurs
IKA401
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19156

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19157

Om utbildningen

Denna kurs är för dig som vill få praktisk erfarenhet inom kostvetenskap eller idrottsvetenskap på avancerad nivå. Den ger dig möjlighet att utforska olika karriärvägar då den är förlagd till arbetsplatser där du som student kan tillägna sig erfarenheter relaterade till forskning eller profession.
Placeringen kan ske på en institution vid universitetet för att till exempel delta i pågående forskningsprojekt. Placeringen kan vara i Sverige eller utomlands. I en skriftlig rapport får du beskriva och reflektera över dina erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.
Du är själv ansvariga att ordna en praktikplats. Det innefattar även att upprätta en kontakt med en ansvarig på värdorganisationen som kan hjälpa till med att formulera en plan där tidsram, arbetsuppgifter och ansvar för studenten framgår (mall till praktikplan). Denna plan måste först skickas till och godkännas av kursledaren innan registrering på kursen kan genomföras.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i kostvetenskap, idrottsvetenskap eller i liknande ämne.

Dessutom krävs en preliminär praktikplan som godkänts av kursansvarig. Planen ska vara undertecknad av företrädare för praktikplatsen och innehålla information om tidsplan för praktikperioden samt en utsedd handledare på praktikstället. Placeringen kan vara antingen inom eller utanför Sverige samt förläggas vid ett universitet, en annan arbetsplats eller en ideell organisation. De planerade aktiviteterna ska vara tydligt relaterade till kostvetenskap eller idrottsvetenskap.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.