Göteborgs universitet

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande åt prefekten och där diskuterar medlemmarna strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmar i institutionsrådet

Institutionsrådet (IR) för kost- och idrottsvetenskap
Mandatperiod 2021-07-01 - 2024-06-30

Prefekt, ordförande: Frode Slinde

Proprefekt, vice ordförande: Anders Raustorp

Ledamöter:

 • Anne-Lee Lööf
 • Astrid Schubring
 • Cecilia Magnusson Sporre
 • Christina Berg
 • Erik Bondesson
 • Per-Olof Hillman
 • Stefan Grau

Studeranderepresentanter:

 • Nora Källström, studentrepresentant
 • Åsa Andersson, doktorandrepresentant

Administrativt stöd: Helena Svensson/Kristina Holmlid

 

Mötestider våren 2023

 • 30/1 kl 13-16
 • 6/3 kl 13-16
 • 3/4 kl 13-16
 • 8/5 kl 13-16
 • 12/6 kl 13-16