Göteborgs universitet

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande åt prefekten och där diskuterar medlemmarna strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmar i institutionsrådet

Institutionsrådet (IR) för kost- och idrottsvetenskap
Mandatperiod 2021-07-01 - 2024-06-30

Prefekt, ordförande: Frode Slinde

Proprefekt, vice ordförande: Anders Raustorp

Ledamöter:

 • Anne-Lee Lööf
 • Astrid Schubring
 • Cecilia Magnusson Sporre
 • Christina Berg
 • Erik Bondesson
 • Per-Olof Hillman
 • Stefan Grau

Studeranderepresentanter:

 • Kristoffer Clasberg, studentrepresentant
 • Mulki Haji, doktorandrepresentant

Administrativt stöd: Kristina Holmlid/Helena Svensson

Mötestider våren 2024

 • 29/1 kl. 13-16
 • 4/3 kl. 13-16
 • 8/4 kl. 13-16
 • 6/5 kl. 13-16
 • 10/6 kl. 13-16