Göteborgs universitet

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande åt prefekten och där diskuterar medlemmarna strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmar i institutionsrådet

Institutionsrådet (IR) för kost- och idrottsvetenskap
Mandatperiod 2021-07-01 - 2024-06-30

Prefekt, ordförande: Frode Slinde

Proprefekt, vice ordförande: Anders Raustorp (2019-07-01–2021-06-30)

Ledamöter:

 • Anne-Lee Lööf
 • Astrid Schubring
 • Cecilia Magnusson Sporre
 • Christina Berg
 • Erik Bondesson
 • Per-Olof Hillman
 • Stefan Grau

Studeranderepresentanter:

 • Nora Källström, studentrepresentant
 • Åsa Andersson, doktorandrepresentant

Administrativt stöd: Helena Svensson/Kristina Holmlid

Mötestider 2022

 • 19/9 kl 13-16
 • 17/10 kl 13-16
 • 14/11 kl 13-16
 • 5/12 kl 13-16