Göteborgs universitet
Bild
Foto: jarekgrafik, från Pixabay
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Miljö och hållbar utveckling vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Miljö och hållbarhetsrådet huvudsakliga uppgift är att formulera och följa upp aktivitetslistan.

Miljö och hållbarhetsarbetet vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI)

IKI prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor både i den utbildning och forskning som sker.


Utbildning
I flertalet av de utbildningar som ges på institutionen är miljö- och hållbarhetsfrågor centrala eftersom utbildningarnas riktning är att främja hälsa. Många kurser och program innehåller lärandemål där hållbarhetsutveckling är återkommande. Flera av kurserna är även hållbarhetsmärkta.

Exempel: Kost- och ledarskapsprogrammet (kandidatprogram)
Exempel: Hem- och konsumentkunskap
Exempel: Idrott och hälsa


Forskning
Även i IKI:s fyra forskningsmiljöer: Mat och måltider, Hälsopromotion, Fysisk aktivitet, hälsa och prestation (PAHP) och SCoPE - Sport Coaching and Physical Education är hållbarhetsfrågor centrala.

Exempel: Idrott, hälsa och miljö - ett ämne för hållbar utveckling
Exempel: Hållbara måltider


Hållbara inköp och resor
IKI arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor när det gäller inköp, återbruk samt genom att prioritera och uppmuntra hållbara resvanor.

Representanter i miljö- hållbarhetsrådet:

Göteborgs universitet verkar för det hållbara samhället

Göteborgs universitet är i dagsläget det enda universitet i världen som miljöcertifierats enligt både ISO 14001, en internationell standard för miljöledningssystem, och EMAS, en motsvarande standard inom EU. Universitetet har ett stort antal forskare verksamma inom området hållbar utveckling och har också ett av Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom miljö och hållbar utveckling. Universitetet satsar också på ett aktivt internt arbete runt miljöfrågor såsom klimatpåverkan, resursförbrukning och farliga kemikalier.