Göteborgs universitet
Bild
Foto: jarekgrafik, från Pixabay
Länkstig

Miljö och hållbarhetsarbetet vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap

IKI prioriterar miljö- och hållbarhetsfrågor både i den utbildning och forskning som sker. Flertalet av de utbildningar som ges på institutionen arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor och flera av kurserna är hållbarhetsmärkta. 

IKI arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor när det gäller inköp, återbruk och samt genom att prioritera och uppmuntra hållbara resvanor.

Representanter i miljö- hållbarhetsrådet:

Göteborgs universitet verkar för det hållbara samhället

Göteborgs universitet är i dagsläget det enda universitet i världen som miljöcertifierats enligt både ISO 14001, en internationell standard för miljöledningssystem, och EMAS, en motsvarande standard inom EU. Universitetet har ett stort antal forskare verksamma inom området hållbar utveckling och har också ett av Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom miljö och hållbar utveckling. Universitetet satsar också på ett aktivt internt arbete runt miljöfrågor såsom klimatpåverkan, resursförbrukning och farliga kemikalier.