Göteborgs universitet
Bild
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Studera hos oss

Mat - träning - hälsa - ledarskap

Vad styr våra mat- och konsumtionsval? Vilken betydelse har fysisk aktivitet? Går det att påverka människors vanor? Hur kan man leda och stödja människor till välbefinnande och prestation? Är du intresserad av dessa frågeställningar har du kommit rätt. Vi utbildar framtidens idrottsledare, hälsovetare och kostekonomer. Vi utbildar även lärare i idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap.

Program med start hösten 2023

Hösten 2023 startar tre program på grundnivå. Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet, Kost- och ledarskapsprogrammet samt Sports Coaching.

Pågående program

Hösten 2021 startade tre program på grundnivå. Sports Coaching, Hälsopromotion, kostvetenskap och Kostekonomi, ledarskap. De två senare ersattes hösten 2022 av Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet samt Kost- och ledarskapsprogrammet .

Alumn

Har du läst på Institutionen för kost- och idrottsvetenskap? Då är du alumn och därmed välkommen till nätverket.