Göteborgs universitet

Om oss

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) har en helhetssyn på människans möte med mat och måltider respektive idrott och fysisk aktivitet.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) vill genom forskning och utbildning ge förutsättningar till god hälsa och hållbar utveckling. Inom kostvetenskap är kostvanor, måltider, kostens betydelse för folkhälsan samt ledarskap och organisation i restauranger och storhushåll centrala teman. Idrottsvetenskap omfattar ett brett spektrum av fysiska aktiviteter, från motion och hälsofostran till tävlings- och elitidrott.

Vid institutionen finns även ett laboratorium för tillämpad forskning - Centrum för hälsa och prestationsutveckling (CHP). Detta är beläget i hus Idrottshögskolan. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) är en av fyra institutioner vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Ledning

Prefekt: Frode Slinde

Proprefekt:  Helene Bergentoft

Viceprefekt med ansvar för forskning: Andreas Fröberg

Viceprefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå: Mia Prim

Viceprefekt med ansvar för forskarutbildning: Andreas Fröberg

Administrativ chef: Brita Lindahl

Studierektor forskarutbildning: Karin Grahn

Studierektor kostvetenskap: Annica Strandh Johansson

Studierektor idrottsvetenskap: John Dohlsten 

Delar av personalen vid Institutionen för Kost- och idrottsvetenskap på uppstartsdagen 24 augusti 2022.

Foto: Lisa Thanner, Nicklas Elmrin