Länkstig

Mätmetoder 2 - Rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet

Kurs
IKA302
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19151

Om utbildningen

Kursen ges på engelska!

Teoretiska föreläsningar

Introducerar forskningsfälten (rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet) och deras mätmetoder, metodologiska utmaningar och utvecklingspotential. Dessa föreläsningar utgör grunden för de praktiska experimenten och seminarier.
Ämnen:

  • översikt över metoder för rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet
  • mått och utfall från olika metoder för att mäta rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet
  • teknisk, fysiologisk och matematisk bakgrund till olika utrustning och metoder för mätning av rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet
  • reliabilitet och validitet av olika utrustning och metoder för mätning av rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet
  • nya metoder för mätning av rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet
  • vetenskaplig artikel och vetenskapliga argument

Handledda praktiska experiment med seminarier (obligatoriska)

Grupper av studenter förbereder, designar och utför mätning av rörelse, styrka, kroppssammansättning och fysisk kapacitet. Studenterna lär sig att använda metoder och mjukvaror för datainsamling och analys, skapa variabler och enkla databaser för utvärdering, samt utvärdera resultat i relation till tidigare forskning. Resultat och analyser sammanställs, presenteras och diskuteras på seminarier. Metodfärdigheter måste uppvisas. De praktiska experimenten handleds av lärare/amanuens.

Stödföreläsningar

Metodologisk handledning för att handskas med utrustning, mjukvara, skapa databaser, söka i litteraturdatabaser, och läsa och förstå vetenskapliga artiklar.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i idrottsvetenskap, kostvetenskap, nutrition, medicin, fysioterapi eller liknande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  


Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.