Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Disputerade

Disputerade under de senaste åren.

Idrottsvetenskap:

John Dohlsten

Fredagen den 11 december 2020, kl. 13. i sal BE015 Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg, virtuellt, Göteborgs universitet, disputerar  John Dohlsten med sin avhandlingen avhandling med titeln Vad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund.
Fakultetsopponent: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet
Avhandling i fulltext

Maria Ohlin

Fredagen den 20 september 2019, kl. 13:00 i sal BE 036, Pedagogen hus B entréplan, Göteborgs universitet, disputerar Maria Ohlin med sin avhandlingen "How to Make Bicycling Safer – Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists".
Fakultetsopponent: Teknologie doktor, Annika Nilsson,
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Avhandling i fulltext

Linus Jonsson

Fredagen den 6 september 2019, kl. 09.00 på Pedagogen, Göteborgs universitet BE 036, Hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Linus Jonsson med sin avhandling "An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation.".
Fakultetsopponent: Professor Emeritus Charli Eriksson, Stockholms universitet
Avhandling i fulltext

Heléne Bergentoft

Fredagen den 17 maj 2019, kl. 13.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen, Hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Heléne Bergentoft med sin avhandling "Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv"
Fakultetsopponent: Professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
Avhandling i fulltext

Dan Fransson

Fredagen den 3 maj 2019, kl.13:00 i Pedagogen, Hus B, sal BE036 disputerar Dan Fransson med sin avhandling med titeln "Game demands and fatigue profiles in elite football, an individual approach. Implications for training and recovery strategies".
Fakultetsopponent: Professor Matthew Spencer, Universitetet i Agder, Norge
Avhandling i fulltext

Elin Arvidson

Torsdagen den 2 maj 2019, kl. 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, Läroverksgatan 15, disputerar Elin Arvidson med sin avhandling "Physiological responses to acute physical and psychosocial stress – relation to aerobic capacity and exercise training".
Fakultetsopponent: Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet
Avhandling i fulltext

Andreas Fröberg

Fredag den 15 juni 2018, kl 13:00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg, disputerar Andreas Fröberg med sin avhandling "Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area - An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention".
Fakultetsopponent: Universitetslektor Gisela Nyberg
Avhandling i fulltext

Gabriella Thorell

Fredag 17 mars 2017 på Strömsholms Slott, Stockholm, disputerar Gabriella Thorell med sin avhandling "Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid". Avhandlingen är skriven inom ramen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI. Opponent: Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
Avhandling i fulltext

Pernilla Hedström

Fredag 27 juni 2016, kl 13.00 i Nyquistsalen, 9C203, Karlstads universitet, disputerar Pernilla Hedström med sin avhandling "Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention".
Opponent: Elisabeth Fosse, Universitetet i Bergen.
Avhandling i fulltext

Susanne Meckbach

Fredag 29 april 2016, kl 13.00 i sal 1505, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm, disputerar Susanne Meckbach med sin avhandling "Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll".
Opponent: Krister Hertting, Högskolan i Halmstad.
Avhandling i fulltext

Linn Håman

Fredag 5 februari 2016, kl 13.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, disputerar Linn Håman med sin avhandling "Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa".
Opponent: Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan.
Avhandling i fulltext

Marie Hedberg

Fredag den 5 december 2014, kl 13.15 i Sal Homeros, Linnéuniversitet, disputerar Marie Hedberg med sin avhandling "Idrotten sätter agendan. En studie av Riksidrottsgymnasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag".
Opponent: Docent Karin Redelius, Gymnastik- och Idrottshögskolan.
Avhandling i fulltext

Pär Rylander

Fredag 7 november 2014, kl 13.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Pär Rylander med sin avhandling "Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori".
Opponent: Professor Urban Johansson, Högskolan i Halmstad.
Avhandling i fulltext

Magnus Ferry

Fredag 19 september 2014, kl 13.00 i Aulan, GIH, Stockholm, disputerar Magnus Ferry med sin avhandling "Idrottsprofilerad utbildning - i spåren av en avreglerad skola".
Opponent: Professor Eivind Åsrum Skille, Høgskolen i Hedmark, Norge
Avhandling i fulltext

Kalle Jonasson

Fredag den 3 maj 2013, kl 13.00 vid Malmö högskola Orkanen sal D222, disputerar Kalle Jonasson med sin avhandling "Sport Has Never Been Modern".
Opponent: Prof Sigmund Loland, Norges idrettshögskola, Oslo
Avhandling i fulltext

Kostvetenskap:

Jenny Rendahl

Torsdagen den 4 oktober 2018, kl. 09.00, Göteborgs universitet, Pedagogen, Hus B, sal BE036, disputerar Jenny Rendahl med sin avhandling "Vem och vad kan man lita på? Ungdomars förhållningssätt till budskap om mat och ätande utifrån ett forskarinitierat rollspel".
Fakultetsopponent: Senior researcher Gun Roos, SIFO, Centre for Welfare and Labour Research, HiOA, Oslo, Metropolitan University
Avhandling i fulltext

Christopher Holmberg

Onsdag den 9 maj 2018, kl 09.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Christopher Holmberg med sin avhandling "Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective".
Fakultetsopponent: Docent Helena Sandberg, Lunds universitet
Avhandling i fulltext

Emmalee Gisslevik

Fredag 2 mars 2018, kl 13.00 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, disputerar Emmalee Gisslevik med sin avhandling "Education for Sustainable Food Consumption in Home and Consumer Studies".
Fakultetsopponent: Professor Inger M Jonsson, Örebro universitet
Avhandling i fulltext

Steingerdur (Stina) Olafsdottir

Fredag den 4 april 2014, kl 09.15 i Margareta Huitfeldts auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg, disputerar Steingerdur Olafsdottir med sin avhandling "Television and food in the lives of young children".
Opponent: Prof Lene Frost Andersen, Universitetet i Oslo.
Avhandling fulltext

Stefan Pettersson

Fredag den 12 april 2013, kl 9.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Stefan Pettersson med sin avhandling "Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes' dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation".
Opponent: MD Agneta Andersson
Avhandling i fulltext

Hushållsvetenskap:

Ann Parinder

Fredag den 15 juni 2012, kl 10.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Ann Parinder vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap med sin avhandling "Ungdomars matval - Erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll".
Opponent: Fil dr Karin Hjälmeskog, Uppsala universitet
Avhandling i fulltext

Anna Post

Fredag den 18 februari 2011, kl 10.00 i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Anna Post vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap med sin avhandling "Nordic stakeholders and sustainable catering".
Opponent: Docent Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Avhandling i fulltext

Hillevi Prell

Fredagen den 7 maj 2010, kl. 9.15 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Institutionen för mat, hälsa och miljö, (MHM), Pedagogen, Hus C disputerar Hillevi Prell med sin avhandling "Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messages in commercials".
Opponent: Professor Margareta Wandel, Universitetet i Oslo.
Avhandling i fulltext

Pedagogik:

Glenn Øvrevik Kjerland

Fredag 2 oktober 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Glenn Øvrevik Kjerland med sin avhandling "Å lære å undervise i kroppsøving. Design for utvikling av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen".
Opponent: Mikael Quennerstedt, Örebro universitet.
Avhandling i fulltext

Doktorshatt
Foto: Göran Olofsson/GU