Göteborgs universitet

Disputerade

Disputerade under de senaste åren.

2021

Åsa Andersson vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap disputerade den 23 mars 2023 på avhandlingen Sustainable inclusion without sustainability Fakultetsopponent: Docent Lotta Johansson, Oslo Metropolitan University

Jonatan Jungmalm vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap disputerade den 16 april 2021 på avhandlingen Running-related injuries among recreational runners.
Fakultetsopponent: Associate Professor Marienke van Middelkoop, Erasmus University Medical Centre Rotterdam

Andreas Lundberg Zachrisson disputerade  den 26 februari 2021 på avhandlingen Overuse injuries in Swedish elite athletics – Incidence, occurrence, athlete availability, and risk factors.
Fakultetsopponent: Professor Klavs Madsen, Norges idrettshøgskole

2020

John Dohlsten disputerade den 11 december 2020, på avhandlingen  Vad möjliggör och begränsar en hållbar elitfriidrott? Aktionsforskning i elitidrottspraktiker inom Göteborgs friidrottsförbund.
Fakultetsopponent: Docent Josef Fahlén, Umeå universitet

2019

Maria Ohlin disputerade den 20 september 2019, på avhandlingen "How to Make Bicycling Safer – Identification and Prevention of Serious Injuries among Bicyclists".
Fakultetsopponent: Teknologie doktor, Annika Nilsson,
Trafikkontoret, Göteborgs Stad

Linus Jonsson disputerade den 6 september 2019, på avhandlingen "An empowerment-based school physical activity intervention with adolescents in a disadvantaged community: A transformative mixed methods investigation."
Fakultetsopponent: Professor Emeritus Charli Eriksson, Stockholms universitet

Heléne Bergentoft disputerade den 17 maj 2019, på avhandlingen "Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv"
Fakultetsopponent: Professor Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.

Dan Fransson  disputerade den 3 maj 2019, på avhandlingen "Game demands and fatigue profiles in elite football, an individual approach. Implications for training and recovery strategies".
Fakultetsopponent: Professor Matthew Spencer, Universitetet i Agder, Norge

Elin Arvidson disputerade den 2 maj 2019, på avhandlingen "Physiological responses to acute physical and psychosocial stress – relation to aerobic capacity and exercise training".
Fakultetsopponent: Professor Carl Johan Sundberg, Karolinska Institutet

2018

Andreas Fröberg disputerade den 15 juni 2018, på avhandlingen "Physical Activity among Adolescents in a Swedish Multicultural Area - An Empowerment-Based Health Promotion School Intervention".
Fakultetsopponent: Universitetslektor Gisela Nyberg

2017

Gabriella Thorell disputerade den 17 mars 2017 på avhandlingen "Framåt marsch! Ridlärarrollen från dåtid till samtid med perspektiv på framtid". Avhandlingen är skriven inom ramen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap, NFI. Opponent: Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.

2016

Pernilla Hedström disputerade den 27 juni 2016, på avhandlingen "Hälsocoach i skolan. En utvärderande fallstudie av en hälsofrämjande intervention".
Opponent: Elisabeth Fosse, Universitetet i Bergen.

Susanne Meckbach disputerade den 29 april 2016, på avhandlingen "Mästarcoacherna. Att bli, vara och utvecklas som tränare inom svensk elitfotboll".
Opponent: Krister Hertting, Högskolan i Halmstad.

Linn Håman disputerade den 5 februari 2016, kl 13.00 i på avhandlingen "Extrem jakt på hälsa. En explorativ studie om ortorexia nervosa".
Opponent: Karin Redelius, Gymnastik- och idrottshögskolan.

2014

Marie Hedberg disputerade den 5 december 2014, på avhandlingen "Idrotten sätter agendan. En studie av Riksidrottsgymnasietränares handlande utifrån sitt dubbla uppdrag".
Opponent: Docent Karin Redelius, Gymnastik- och Idrottshögskolan.

Pär Rylander disputerade den 7 november 2014, på avhandlingen "Tränares makt över spelare i lagidrotter - sett ur French och Ravens maktbasteori".
Opponent: Professor Urban Johansson, Högskolan i Halmstad.

Magnus Ferry disputerade den 19 september 2014, på  avhandlingen "Idrottsprofilerad utbildning - i spåren av en avreglerad skola".
Opponent: Professor Eivind Åsrum Skille, Høgskolen i Hedmark, Norge

2013

Kalle Jonasson disputerade den 3 maj 2013, på  avhandlingen "Sport Has Never Been Modern".
Opponent: Prof Sigmund Loland, Norges idrettshögskola, Oslo

2018

Jenny Rendahl disputerade den 4 oktober 2018, på avhandlingen "Vem och vad kan man lita på? Ungdomars förhållningssätt till budskap om mat och ätande utifrån ett forskarinitierat rollspel".
Fakultetsopponent: Senior researcher Gun Roos, SIFO, Centre for Welfare and Labour Research, HiOA, Oslo, Metropolitan University

Christopher Holmberg disputerade den 9 maj 2018, på avhandlingen "Food, body weight, and health among adolescents in the digital age: An explorative study from a health promotion perspective".
Fakultetsopponent: Docent Helena Sandberg, Lunds universitet

2018

Emmalee Gisslevik disputerade 2 mars 2018, på avhandlingen "Education for Sustainable Food Consumption in Home and Consumer Studies".
Fakultetsopponent: Professor Inger M Jonsson, Örebro universitet

2014

Steingerdur Olafsdottir disputerade den 4 april 2014, på avhandlingen "Television and food in the lives of young children".
Opponent: Prof Lene Frost Andersen, Universitetet i Oslo.

2013

Stefan Pettersson disputerade den 12 april 2013, på avhandling "Nutrition in Olympic Combat Sports. Elite athletes' dietary intake, hydration status and experiences of weight regulation".
Opponent: MD Agneta Andersson
Avhandling i fulltext

 

2012

Fredag den 15 juni 2012, kl 10.00 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Ann Parinder vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap med sin avhandling "Ungdomars matval - Erfarenheter, visioner och miljöargument i eget hushåll".
Opponent: Fil dr Karin Hjälmeskog, Uppsala universitet
Avhandling i fulltext

2011

Fredag den 18 februari 2011, kl 10.00 i Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg disputerar Anna Post vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap med sin avhandling "Nordic stakeholders and sustainable catering".
Opponent: Docent Elin Wihlborg, Linköpings universitet
Avhandling i fulltext

2010

Fredagen den 7 maj 2010, kl. 9.15 i Margareta Huitfeldts Auditorium, Institutionen för mat, hälsa och miljö, (MHM), Pedagogen, Hus C disputerar Hillevi Prell med sin avhandling "Promoting dietary change. Intervening in school and recognizing health messages in commercials".
Opponent: Professor Margareta Wandel, Universitetet i Oslo.
Avhandling i fulltext

2015

Fredag 2 oktober 2015, kl 13.00 i sal BE 036, Pedagogen hus B, disputerar Glenn Øvrevik Kjerland med sin avhandling "Å lære å undervise i kroppsøving. Design for utvikling av teoribasert undervisning og kritisk refleksjon i kroppsøvingslærerutdanningen".
Opponent: Mikael Quennerstedt, Örebro universitet.
Avhandling i fulltext

Doktorshatt
Foto: Göran Olofsson/GU