Länkstig

Masteruppsats

Kurs
IKA202
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29150

Om utbildningen

Inom valt problemområde med relevans för kunskapsutveckling inom respektive huvudområde söks och värderas vetenskaplig litteratur för att självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem samt avgränsa syfte.

Detta studeras empiriskt med användande av vetenskapliga perspektiv och metoder inom huvudområdet. Studien rapporteras skriftligt i form av ett artikelmanus för en vetenskaplig tidskrift samt en kort rapport där metodologiska frågor, självständigt bidrag och litteraturgenomgång beskrivs ytterligare. Dessutom ingår muntligt försvar av uppsatsen och opponering på annan uppsats. I planering och genomförande av uppsatsarbetet ingår att ta stöd av handledare och övriga studenter.

Huvudområdena definieras enligt följande: Kostvetenskap beskriver människors möte med mat ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Idrottsvetenskap beskriver idrott och fysisk aktivitet ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 90 hp godkända kurser i kostvetenskap eller idrottsvetenskap inklusive en godkänd uppsats på kandidatnivå samt MHA201 Ämnesfördjupning, 7,5 hp och MHA301 Vetenskapliga perspektiv och metoder III, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Former för undervisning

Undervisningen bedrivs i form av handledning och deltagande i obligatoriska seminarier.

Dessa innefattar:

  • idéseminarium,
  • mittseminarium
  • samt slutseminarium med opponering och försvar av uppsats.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.