Göteborgs universitet
Bild
Foto: Bild av Wokandapix från Pixabay

Vision

Institutionen för kost- och idrottsvetenskaps vision är: ”Vi är en stark, samhällsengagerad institution som bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande genom att förena kostvetenskap och idrottsvetenskap i framstående utbildning och forskning.”

Visionsmål

Tre visionsmål är kopplade till visionen: 

  • Vi är en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö för personal och studenter
  • Vi genomför innovativ, samhällsrelevant forskning inom kostvetenskap och idrottsvetenskap samt dessa i förening
  • Vår forskningsbaserade utbildning bidrar till hälsosamma och hållbara levnadsvanor, prestation och lärande nationellt och internationellt