Länkstig

Kvalitativa forskningsmetoder

Kurs
IKA306
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29155

Om utbildningen

Kursen ges på engelska!

I kursen sätts kvalitativ forskning i relation till de projekt som bedrivs vid institutionen. Du erbjuds att arbeta utifrån olika fall (cases) där sociala problem framträder. I detta arbete ska du söka och hitta relevant vetenskaplig litteratur, formulera relevanta forskningsfrågor och reflektera över den kvalitativa forskningens karaktär.

Vidare tillämpar du olika kvalitativa datanalysmetoder (kvalitativ innehållsanalys, diskursanalys etc.) samt reflekterar över hur kvalitativa data kan presenteras i vetenskapliga rapporter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i idrottsvetenskap, kostvetenskap, nutrition, medicin, vårdvetenskap, fysioterapi eller liknande.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.