Länkstig

Tillämpade kvantitativa metoder

Kurs
IKA305
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-29152
Ansökan öppnar 16 september 2024

Om utbildningen

Kursen ges på engelska! Kursen behandlar grundläggande kvantitativ forskningsdesign och dataanalys inom det kost- och idrottsvetenskapliga forskningsfältet. Kursen är huvudsakligen inriktad mot tillämpning av olika statistiska dataanalyser. Huvudmålet är således att lära sig att tillämpa statistisk teori med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS. Kursen riktar sig till studenter som vill skaffa sig en fördjupad förståelse för hur statistiska analystekniker används inom samhällsvetenskap och medicin.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kandidatexamen i idrottsvetenskap, kostvetenskap, nutrition, medicin, fysioterapi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen förväntas du kunna genomföra och förstå vanligt förekommande statistiska analyser och välja rätt metod beroende frågeställning och datas egenskaper.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är uppdelad i:

  • föreläsningar,
  • gruppuppgifter och individuella uppgifter med seminarier,
  • workshops.

Under föreläsningarna ges den teoretiska förankringen av statistiken och tillämpning av statistiska terminologi och begrepp liksom förståelse av de antaganden som görs vid statistisk analys. Dessa föreläsningar bygger på visualisering av statistik, snarare än matematiska beskrivningar.

I grupp och individuellt löses statistiska uppgifter utifrån ett problem-baserat lärande med kritisk reflektion och presenteras/diskuteras under seminarier liksom i skriftlig rapport.

Under workshops demonstreras och praktiseras tillämpning av statistisk mjukvara (SPSS) liksom diskuteras hur man analyserar, sammanställer och presenterar statistisk information utifrån exempel på vetenskapliga artiklar liksom hur man skriver en forskningsrapport. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.