Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tillämpade kvantitativa metoder

Kurs
IKA305
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29152
Ansökan öppnar 15 september 2021

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som studerar eller forskar inom kostvetenskap, idrottsvetenskap eller medicinska-kliniska vetenskaper och som vill ha en djupare förståelse för statistiska analyser och hur de används. Du vill även erhålla praktiska färdigheter med statistiska analyser i statistikprogram (SPSS).

Kursen är praktisk inriktad för att erhålla färdigheter liksom kunskap för att kunna fatta beslut i forskningssammanhang och val av statistiska metoder.

Målet är kunna göra välgrundade statistiska beslut och reflektera och argumentera över de val som gjorts. Språket på kursen är engelska. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i idrottsvetenskap, kostvetenskap, nutrition, medicin, fysioterapi eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter kursen förväntas du kunna genomföra och förstå vanligt förekommande statistiska analyser och välja rätt metod beroende frågeställning och datas egenskaper.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är uppdelad i:

  • föreläsningar,
  • gruppuppgifter och individuella uppgifter med seminarier,
  • workshops.

Under föreläsningarna ges den teoretiska förankringen av statistiken och tillämpning av statistiska terminologi och begrepp liksom förståelse av de antaganden som görs vid statistisk analys. Dessa föreläsningar bygger på visualisering av statistik, snarare än matematiska beskrivningar.

I grupp och individuellt löses statistiska uppgifter utifrån ett problem-baserat lärande med kritisk reflektion och presenteras/diskuteras under seminarier liksom i skriftlig rapport.

Under workshops demonstreras och praktiseras tillämpning av statistisk mjukvara (SPSS) liksom diskuteras hur man analyserar, sammanställer och presenterar statistisk information utifrån exempel på vetenskapliga artiklar liksom hur man skriver en forskningsrapport. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  


Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.