Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) bedrivs forskarutbildning inom två ämnen: kostvetenskap och idrottsvetenskap. Forskarutbildningen inom båda områdena är inriktad mot att förbereda doktorander inför kommande disputation och att man uppnår kursmålen i den allmänna studieplanen för ämnet.

Forskarutbildning av hög kvalitet

Under 2023 har Institutionens båda forskarutbildningsämnen granskats av externa bedömargrupper, en för ämnet Kostvetenskap och en för ämnet Idrottsvetenskap. Vår forskarutbildning i Kostvetenskap och Idrottsvetenskap bedöms ha hög kvalitet!