Göteborgs universitet
Bild
Korridor C-huset
Foto: Helena Svensson

Doktorand på IKI

På Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) kan du antas till utbildning på forskarnivå i något av våra två forskarämnen antingen via en anställning som doktorand eller, om du har extern finansiering genom anställning hos annan arbetsgivare, via enskild antagning. Du kan bli antagen antingen mot doktorsexamen eller mot licentiatexamen.

Utlysning av doktorandtjänst

De flesta av våra doktorander har en doktorandanställning hos oss. Det innebär att du både är antagen som doktorand på forskarutbildningen samt har en anställning hos oss. Vi lyser ut doktorandanställningar mot både doktorsexamen och licentiatexamen.

Lediga anställningar

Enskild antagning till forskarutbildning

Om du har extern finansiering genom anställning hos annan arbetsgivare kan du lämna in ansökan till forskarutbildning löpande under året. Du har då ingen anställning hos oss. Du kan antas till utbildning på forskarnivå som avslutas med antingen licentiatexamen eller doktorsexamen.

Du som är intresserad av att påbörja utbildning på forskarnivå rekommenderas att ta del av den allmänna studieplanen för ämnet och att kontakta studierektor vid institutionen för mer detaljerad information. Till utbildning på forskarnivå antas endast doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor samt har studiefinansiering.

Handledning och forskningsteman

När en doktorand antagits till forskarutbildning vid IKI utser institutionen i samråd med  doktoranden en huvudhandledare och en biträdande handledare. Doktoranden knyts också tidigt under sin doktorandtid till någon av de forskningsteman som finns vid institutionen. Vanligtvis följer doktoranden huvudhandledarens tema men har också tillgång till institutionens övriga forskningsteman.

Kurser

Förutom att skriva din avhandling läser du också kurser om sammanlagt 75 hp om du är antagen mot doktorsexamen eller 35 hp om du är antagen mot licentiatexamen. Det finns både obligatoriska och valbara kurser. För doktorander som ingår i forskarskolor kan kursutbudet och antalet poäng ibland variera.

Kurser i forskningsutbildningsdatabasen, FUBAS

Planerings-, mitt- och slutseminarier

Under forskarutbildningen presenterar du som doktorand ditt avhandlingsarbete på ett öppet seminarium vid tre tillfällen; planeringsseminarium, mittseminarium och slutseminarium.

Doktorander som är antagna mot licentiatexamen, eller väljer att ta ut en sådan, presenterar sitt arbete vid ett planeringsseminarium. Licentiatuppsatsen presenteras och granskas sedan vid ett öppet licentiatseminarium.

Doktorander som redan har en licentiatexamen håller endast ett slutseminarium innan disputationen.