Göteborgs universitet
Bild
Havssallat på rep.
Havssallat är en av de tångarter som odlas på rep i hamnbadet.
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

Varför ska ni odla tång?

Intresset för tång och tångodling har ökat de senaste åren, men de flesta tångodlingar ligger långt ute till havs. Genom att odla tång i hamnbadet kan fler få se hur tång odlas och lära sig mer om hur tångodling går till. 

Varför just i hamnbadet?

I Jubileumsparken finns två saltvattenbassänger där djupvatten från Göta älv pumpas upp. En av bassängerna kommer stängas under vintern, vilket möjliggör att vi kan få testa att odla tång i den. Tången kommer att plockas upp innan bassängen öppnas för badare till våren.

Vilka sorters tång odlas?

Vi odlar två arter tång, sockertång och havssallat. Sockertång är en flerårig brunalg som kan bli flera meter lång. Den har fått sitt namn av att den innehåller sockerarten mannitol. Sockertång kan exempelvis användas i grytor, bröd eller friteras som chips. Havssallat är en ettårig grönalg som växer grunt och klarar av låg salthalt. Den är god att fritera och kallas även havets tryffel. 

Varför just dessa arter?

Sockertång och havssallat är två tångarter som odlas här på västkusten. Just dessa arter det gjorts mycket forskning om och man har lyckats att föröka dem på labb. Det gör att det går att få tag i tångskott som kan sättas ut i hamnbadet. Båda arterna är dessutom goda att äta. 

Sockertång.
Sockertång kallas också sockertare eller skräppetare.
Foto: Johan Wingborg

Hur odlas algerna?

Små tångskott produceras i landbaserade odlingssystem. Plantorna ympas sedan in på tunna rep som lindas runt stabilare tjocka nylonrep och förankras i långa linor. Varken vatten eller gödsel behöver tillsättas, tången sköter sig själv tills det är dags att skörda. Skotten hängs ut på hösten och växer till under vintermånaderna när det är kallt och näringsrikt vatten. Tången skördas sedan i mars-april innan det blir för varmt i vattnet och det börjar växa fintrådiga alger och annan påväxt på den.

Vad ska algerna användas till?

Vid stora tångodlingar går det mesta till livsmedelsproduktion, biobränsle, medicin, kosmetika och gödsel. Tången som odlas i hamnbadet ska inte användas som livsmedel. Tången måste testas för miljögifter och tungmetaller innan den kan användas till mat. Tång tar upp kväve och fosfor och andra näringsämnen ur vattnet, vilket medför att de har en renande effekt på vattnet.

Går det att besöka tångodlingen?

Ja, det går bra. Tångodlingen är öppen när hamnbadet är öppet. Öppettider hittar du på hamnbadets webbplats

Går det att bada i hamnbadet i vinter?

Ja, det är bara den ena saltvattensbassängen som ska användas till tångodling. Den andra saltvattensbassängen är öppen.

Fakta om alger

  • Alger är ett samlingsnamn för mikro- och makroalger. Mikroalger är precis som namnet anger små och ofta mikroskopiska och utgör basen i näringskedjan i haven. De kallas även växtplankton.
  • Makroalger är till exempel stora brunalger som kan bli 60 meter långa och väga upp till 300 kilo. Makroalger kallas också för tång och lever främst i saltvatten eller brackvatten.
  • Alla alger saknar blad, rötter, blommor och andra organ som utmärker växterna.
  • Alger använder solljus för att omvandla koldioxid och vatten till syre och socker. Algerna står för ungefär lika stor syreproduktion som växter på land.
  • Alger delas in i tre grupper, gröna, röda och bruna alger. De gröna växer grundast, följt av röda och djupast brunalger. Olika sorters alger växer på olika platser i havsvikar beroende på hur utsatt växtstället är för vind och vågor.
  • På engelska kallas makroalger för seaweed eller kelp som inte ska blandas ihop med seagrass eller sjögräs. Sjögräs är en fröväxt och inte en alg.
  • Algerna kan användas på många olika sätt, exempelvis i matlagning, läkemedel, gödsel, kemikalier och biogas.