Göteborgs universitet
Bild
Illustration till avhandlingen
Foto: Adam Bokblad
Länkstig

Snårig juridik bromsar svenskt vattenbruk

Den svenska vattenbruksnäringen är en växande näringsgren som anses ha stor potential för tillväxt. Samtidigt styrs vattenbruket av ett svårgreppbart rättsligt system, där fokus är på detaljer och inte på vattenbruksnäringens målsättningar.

Den här avhandlingen fokuserar på den rättsliga styrningen av den svenska vattenbruksnäringen – en näring som under lång tid har identifierats som en potentiellt central del i den svenska livsmedelsförsörjningen. Fortfarande är dock produktionen i Sverige låg och de uppsatta målen har inte nåtts.  

I avhandlingen görs en systemanalys för att utvärdera funktionaliteten i den rättsliga styrningen av det svenska vattenbruket i förhållande till relevanta politiska mål. Undersökningen visar att detta system är fragmenterat och komplext vilket leder till en styrning som framförallt har förutsättningar att detaljstyra flera av verksamhetens enskilda delar var för sig mot uppsatta målsättningar, men som även ger förutsättningar för en administrativt tungrodd och ibland motsägelsefull styrning som har svårt att effektivt styra mot övergripande mål.

Mer om avhandlingen

Titel: Odla fisk rätt - en systemanalytisk undersökning av den rättsliga styrningen av svenskt vattenbruk

Författare: Jonas Kyrönviita

Institution: Juridiska institutionen

Årtal: 2022

Handledare: David Langlet

Gå till avhandlingen