Bild
Foto: Makistock/Shutterstock
Länkstig

Transporteffektiviteten vid returer av kläder handlade on-line

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
4 868 473 SEK
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Centre for Retailing, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Finansiär
The Swedish Energy Agency

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att förbättra transporteffektiviteten vid returer, undersöka orsakerna till varför svenska konsumenter returnerar internethandlade kläder och att kartlägga konsumenters transportmönster vid returer. Målet med forskningsprojektet är att utifrån denna kunskap föreslå transporteffektivare

I vår tidigare projektrapport (Cullinane et al, 2019) framkom att klädhandeln online i Sverige genererar omfattande returer (i genomsnitt returneras 22% av alla kläder och ända upp till 80% för vissa typer av klädesplagg) och att returerna över tid har ökat. Med en fortsatt tillväxt av internethandeln kommer returerna öka ytterligare och med det följer fler transporter och en ökad miljöbelastning. Vårt tidigare projekt visade miljöbelastningen kunde minskas genom en kombination av färre returer och effektiviserade returprocesser.

Syftet med detta projekt är att förbättra transporteffektiviteten vid returer, undersöka orsakerna till varför svenska konsumenter returnerar internethandlade kläder och att kartlägga konsumenters transportmönster vid returer. Målet med forskningsprojektet är att utifrån denna kunskap föreslå transporteffektivare lösningar samt riktlinjer för returer som minimerar dess omfattning.

Mer information om projektet finns på den engelska versionen av projektsidan