Göteborgs universitet
Bild
green money in hand
Länkstig

Ekonomistyrning och ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvård

Finansiering och strukturer för samarbete inom hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn står inför stora utmaningar gällande bland annat finansiering, strukturer för samarbete samt förväntas förändras i grunden givet de tekniska landvinningar som görs inom medicinsk teknik och informationsteknik. Inom Centre for Health Governance arbetar vi med en rad olika projekt för att stödja kunskapandet inom hälso- och sjukvårdssektorn från ett ekonomistyrningsperspektiv. Tre exempel på områden som studeras är:

  • Ersättnings- och finansieringsmodeller av och inom sjukhus samt i gränssnittet primär- och sekundärvård
      - doktorandprojekt med finansieringsstöd för en doktorandstjänst från Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Styrning och inter-organisatorisk samverkan för att stärka förebyggande vård och hälsofrämjande arbete
      - projekt "Invest4Health", med finansieringsstöd från  European Health and Digital Executive Agency
  • Förändrade förutsättningar för ändamålsenlig styrning, som drivs av medicinteknisk utveckling
      - "MEDICINSKA TEKNOLOGIER" – samhällsekonomiska kostnader, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Med finansieringsstöd från IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse

Ansvarig forskare: Mikael Cäker


 

Ansvarig forskare Mikael Cäker

Mikael Cäker,
Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen,
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet