Göteborgs universitet

Ewa Wikström
Professor och föreståndare
Mobil: 0720-83 55 78
Tel: 031-786 44 89
E-post: ewa.wikstrom@handels.gu.se

Jahangir A.M. Khan
Professor och biträdande föreståndare
Mobil: 0766-18 36 86
Tel: 031-786 36 86
E-post: jahangir.khan@gu.se

Katarina Forsberg
Koordinator
Telefon: 0702-07 42 57
Tel: 031-786 52 40
E-post: katarina.forsberg@cff.gu.se