Bild
Länkstig

Rättvis och effektiv vård i fokus på nordiskt hälsoekonomimöte

Publicerad

När 70 nordiska hälsoekonomer i veckan samlades i Göteborg på Nordic Health Economists’ Study Group meeting, avhandlades många av de utmaningar vården står inför, alltifrån hanteringen av covid 19 till kostnadseffektivitet och valfrihet.

– Ett viktigt fokus är hur vi bäst använder våra offentliga resurser för att få en rättvis och effektiv hälso- och sjukvård, säger Gustav Kjellson, en av konferensens arrangörer och docent i nationalekonomi.

Carol Propper talar vid NHESG 2022.
Konferensens första huvudtalare, Carol Propper, professor vid Imperial College Business School i London, talade om sammansättningen av arbetslag i vården.
Foto: Lars Magnusson

Konferensen avhandlar hälsoekonomi med fokus på de nordiska länderna. Bland annat diskuterade forskarna vilka effekter och utfall som genereras av olika sätt att organisera sjukvården och olika incitamentstrukturer för vårdgivare och patient i systemen.

– Att diskutera det ur ett nordiskt perspektiv blir väldigt intressant eftersom systemen är oerhört lika men också skiljer sig åt, säger Gustav Kjellson.

Ett brett forskningsområde

Hälsoekonomi är ett brett forskningsområde som samlar både nationalekonomer och forskare från medicinska fakulteter, något som också märks i de skilda ämnen som avhandlas i de drygt 50 texter som diskuterades på konferensens. 

– Flera papper handlar om introduktion av marknadsmekanismer i sjukvård, och vilka positiva och negativa konsekvenser det för med sig. Vi pratar om reglering på läkemedlesmarknader, och hur det påverkar tillgång och användning. Sedan har du andra grenar som mer fokuserar på effekter av hälsorelaterat beteende och olika sätt att förklara skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper samt vilken roll till exempel utbildning och bakgrund spelar, säger Gustav Kjellson.

Huvudtalare om sammansättningen av arbetslag

Konferensens två huvudtalare är professor Carol Propper, professor vid Imperial College Business School i London och Petter Lundborg, professor vid Lunds universitet. Carol Propper talade på torsdagen på temat ”Team Composition and Productivity: Evidence from UK nursing” och Petter Lundborgs föredrag hade rubriken ”Learning-By-Doing and Productivity Growth Among High-Skilled Workers: Evidence from the Treatment of Heart Attacks”.

– Det de pratar om relaterar till varandra och handlar om hur man sätter samman arbetslag, och hur kompositionen påverkar utfallet. Petter fokuserar mer på lärande inom arbetslaget och Carol på hur man bäst sätter samman läkarlag med olika professionaliteter, säger Gustav Kjellson.

Det var den 41:a gången som Nordic Health Economists’ Study Group meeting arrangerades, den här gången med Göteborgs universitet och Centre for Health Governance som värd.

– Det som gör den här konferensen speciell är att man inte primärt presenterar sin egen forskning utan diskuterar någon annans. Grundtanken med att samla hälsoekonomer från flera länder var från början att få en tillräckligt stor mängd personer för att verkligen kunna diskutera ämnena. Eftersom många av forskarna finns på institutioner där ganska få sysslar med hälsoekonomi är det giltigt även idag, säger Gustav Kjellson.

Text: Lars Magnusson