Bild
Två personer firar centrats öppnande efter att bandet "klippts"
Handelshögskolans rektor Per Cramér och Sahlgrenska akademiens dekan Agneta Holmäng inviger Centre for Health Governance.
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin invigde gemensamt centra

Publicerad

Centre for Health Governance är Handelshögskolans och Sahlgrenska akademins gemensamma satsning för att skapa ny kunskap och nya lösningar för framtidens vård. Den 14 mars invigdes centrat, som redan hunnit få stora anslag, starta forskningsprojekt och samla intresserade till en seminarieserie.

Handelshögskolans dekan Per Cramér var en av invigningstalarna. I sitt anförande lyfte han att inrättandet av Centre for Health Governance (CHG) har varit en lång resa, som började med diskussioner mellan Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan för närmare tio år sedan. Resurserna till sjukvården måste användas på ett ansvarsfullt sätt, vilket kräver samarbete över ämnesgränser, men också med sjukvården, regioner, kommuner, näringslivet och civilsamhället. Med CHG har Göteborgs universitet nu en ämnesövergripande centrumbildning för kunskaps- och kompetensutveckling, som är dynamisk och siktar framåt. 

Sahlgrenska akademins dekan Agneta Holmäng fortsatte med att prata om de stora utmaningar som svensk vård och omsorg står inför. Även hon betonade att dessa utmaningar kräver breda, gemensamma satsningar på utbildning och forskning. CHG ligger helt rätt i tiden och är unikt med sina olika perspektiv och kommer att underlätta övergången till framtidens hälso- och sjukvård.  

Bild
En man och en kvinna vid talarstolen
Ewa Wikström och Jahangir Khan
Foto: Isac Lundmark

Ett band mellan Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan 

Agneta Holmäng och Per Cramér förklarade CHG invigt genom att symboliskt knyta ihop ett blågult band. Eftermiddagen fortsatte under ledning av Jenny Almkvist från VGR, som också är ordförande i CHG:s styrgrupp.  

Bild
Jenny Almqvist talar inför publiken
Jenny Almkvist, VGR
Foto: Isac Lundmark

Ewa Wikström, föreståndare och Jahangir Khan, biträdande föreståndare, berättade om centrumets verksamhet, som särskilt fokuserar på utmaningar inom områdena health management och health economics. I dagsläget är forskare från institutionerna för nationalekonomi och företagsekonomi på Handelshögskolan och avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa på Sahlgrenska akademin engagerade i CHG. Man har ringat in sex prioriterade forskningsområden: medicinska teknologier, digitalisering och AI, styrnings- och ersättningsmodeller, standardiserade vårdförlopp, jämlik hälsa, samt hållbart och hälsofrämjande arbetsliv, och en del av den pågående forskningen presenterades under invigning. 

CHG startade sin verksamhet i november 2021 med stöd från Carl Bennet och åtaganden från Göteborgs universitet och Handelshögskolan. Sedan dess har man fått ett antal större forskningsanslag, bland annat 15 Mkr från Lundbergs Forskningsstiftelse till forskning om värdet av medicinsk teknologi . Man medverkar också i ett Horizon Europe-projekt där man tillsammans med 18 partners i åtta länder ska studera förebyggande primärvård med fokus på governance, ersättningsmodeller och samarbeten mellan aktörer.   

Personer pratar på scenen
Foto: Isac Lundmark
Bild
Jonas Andersson framför publiken.
Jonas Andersson, föreläsare, tidigare sjukvårdspolitiker och sjukvårdsregionråd i Västra Götaland.
Foto: Isac Lundmark

Kunskapsspridning och samverkan 

En av talarna under invigningen var Jonas Andersson, föreläsare och tidigare sjukvårdspolitiker och sjukvårdsregionråd i Västra Götaland. Han menade att det behövs mer forskning och kunskap om ekonomi, styrning och ledning utifrån sjukvårdens logik, och att fler chefer och medarbetare behöver få kunskap om vilka verktyg de kan använda för utveckling och förändring.  

Målet är att CHG ska generera kunskap som har betydelse för och är direkt applicerbar inom hälso- och sjukvårdssektorn och centrumets samverkansråd är ett viktigt bollplank. I rådet finns ledamöter från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Prioriteringscentrum, Getinge AB och RISE, varav flera medverkade under invigningen.  

Bild
Fyra personer på scenen
Foto: Isac Lundmark
Bild
Mingelbild
​​​​​​Foto: Isac Lundmark
Foto: Isac Lundmark