Göteborgs universitet

Organisation

Centre for Health Governance (CHG) är en gemensam satsning av Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin inom området Health Governce, med fokus på Health Care Management and Health Economics. CHG har sin administrativa bas vid Nationalekonomiska Institutionen.

Centrumbildningen har som övergripande syfte att generera direkt applicerbar kunskap med betydelse för hälso- och sjukvårdssektorn. Det har etablerats och ska drivas med syfte att utgöra ett nav för forskning och applicering av forskningsresultat inom health governance, med särskilt fokus på health care management och health economics.

Styrgrupp

Ewa Wikström (föreståndare), professor i Health governance, företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Jahangir A.M. Khan (biträdande föreståndare), professor, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin

Christian Gadolin (biträdande föreståndare), forskare, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Maria Åberg professor i biostatistik, institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Mikael Svensson professor i tillämpad hälsoekonomi, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kristian Bolin professor i hälsoekonomi, institutionen för nationalekonomi med statistik, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Sara Stendahl professor i offentlig rätt, juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Jenny Almkvist regionsutvecklare, Life Science, representant för Västra Götalandsregionen (VGR)

Representant för Getinge AB (vakant)

Kajsa Lindberg (adjungerad ledamot), proprefekt på företagsekonomiska institutionen

Martin Holmén (adjungerad ledamot), prefekt på institutionen för nationalekonomi med statistik

Ledningsgrupp

Ewa Wikström (föreståndare), Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Jahangir A.M. Khan (biträdande föreståndare), avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Christian Gadolin (biträdande föreståndare), forskare, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Mikael Cäker Företagsekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pia Johansson, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Mikael Svensson avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kristian Bolin Nationalekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Gustav Kjellsson Nationalekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Katarina Forsberg (koordinator), Nationalekonomiska Institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Externt samverkansråd

Cecilia Hahn Berg, PhD, Utvecklingsstrateg, Sjukhusdirektörens stab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ann Ekberg Jansson, PhD, Regional FoU-chef hälso- och sjukvård, VGR

Jan Kilhamn, PhD, Verksamhetschef, Carlanderska

Jenny Rehnman, PhD, forsknings- och utvecklingschef, Göteborgsregionen

Lars Sandman, Professor Linköpings Universitet, Föreståndare för Prioriteringscentrum

Magnus Lundbäck, PhD, Executive Vice President, Human Resources & Sustainability, Getinge AB

Mats Sundgren, PhD, Industry Scientific Advisor for the European Institute for Innovation through Health Data

Sarah Thunberg, PhD, VP Business and Innovation Area Health and Life Science, RISE

Ewa Wikström, Professor Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Föreståndare för CHG

Jahangir Khan, Professor Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet, Biträdande föreståndare CHG

Katarina Forsberg, Administrativ koordinator CHG

Uppstart och utvärdering

Centre for Health Governance är inrättat av rektor vid Göteborgs universitet med start 1:a november 2021 och ska vara verksamt i sex år, med utvärdering efter tre år, enligt policy för centrumbildningar vid Göteborgs universitet.

Finansiering

Kärnfinansiering består av bidrag i 5 år från Carl Bennet AB (en del i en större hälsosatsning) med lika stora delar från Göteborgs universitet och Handelshögskolan. Bidrag även från Sahlgrenska akademin.