Göteborgs universitet
Bild
Studenter sitter och pratar i Vasaparken
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Utbildning

Centre for Health Governance ska vara en bas för kompetensutveckling som hjälper studenter och praktiker inom hälso- och sjukvården att möta de utmaningar vården står inför.

Forskare och lärare från Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin är delaktiga i och ansvarar för flera akademiska kurser i styrning av hälso- och sjukvård, hälsoekonomi, och samhällsmedicin på såväl grund- som masternivå. På följande utbildningsprogram finns samarbete mellan Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan.

Ledarskap i Offentlig Verksamhet

Inbjudan till informationsmöte kring utbildningsprogram för chefer i offentlig verksamhet "Ledarskap i Offentlig Verksamhet (LiOV)" 16 mars 2022 (online via zoom), anmälan här.

Programmet är utvecklat i samarbete med Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, kurserna går på deltid, kombinerar studier och arbete, läs mer.

Masterprogram i global hälsa

Masterprogrammet i global hälsa har ett tvärvetenskapligt perspektiv på global utveckling och hälsa. Under utbildningen kommer du som student utveckla en rad kompetenser som är nödvändiga för att främja en jämlik och rättvis global hälsa. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Masterprogram i folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt område som fokuserar på fördelning av hälsa och ohälsa på befolkningsnivå. Masterprogrammet i folkhälsovetenskap erbjuder två unika specialiseringar: hälsoekonomi och jämlik hälsa. Programmet har internationell antagning och ges i sin helhet på engelska.

Masterprogram vid Handelshögskolan

Handelshögskolan erbjuder flertalet olika masterutbildningar. Management och governance återfinns inom utbildningarna, vilket är direkt applicerbart inom "Health Governance".