Göteborgs universitet

Om oss

Centre for Health Governance ska generera direkt applicerbar kunskap med betydelse för hälso- och sjukvårdssektorn. Satsningen görs av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, tillsammans med Sahlgrenska akademin och har särskilt fokus på Health Care Management och Health Economics.

Centre for Health Governance har flera delsyften. Det ska:
● vara en nod för forskning och utbildning inom området Health Governance med ett uttalat ansvar för kommunikation och samverkan inom och utom akademin.
● skapa förutsättningar för tvärvetenskapliga samarbeten och underlätta integrationen av traditionella styrningsfrågor inom hälso-och sjukvård med hälso-och nationalekonomiska metoder.
● vara en bas för kompetensutveckling av studenter och praktiker inom hälso- och sjukvården, i att möta de utmaningar verksamheten står inför.
● synliggöra och tydliggöra universitets kompetens på området för externa intressenter.
● skapa en tydlig kontaktyta inom Göteborgs universitet i health governance-frågor (en "one-stop-shop"), och erbjuda kapacitet för att utföra uppdragsforskning och uppdragsutbildning.
● vara en plattform för samverkan med intressenter utanför akademin där båda parters kompetens kan bidra till excellent forskning och relevanta policyrekommendationer.

Samverkan

Centre for Health Governance ska skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning och är ett samarbete mellan flera institutioner: