Göteborgs universitet
Länkstig

Birgit Olsson-föreläsning 2011

Professor Janet Treasures föreläsning “Building coherence from mechanism to treatment in eating disorders”

Navigate to video: Building Coherence from Mechanism to Treatment in Eating Disorders
Video (1:07:45)
Building Coherence from Mechanism to Treatment in Eating Disorders

Om professor Janet Treasure

Janet Treasure är professor i psykiatri vid King’s College i London och chef för ätstörningsenheten vid South London and Maudsley NHS Foundation Trust. Professor Treasure har publicerat över 300 fackgranskade artiklar om ätstörningar som avhandlar alla aspekter av området, bland annat genetik, kognition, hjärnavbildning, fysiska komplikationer samt behandling.

 

Sammanfattning

“Building coherence from mechanism to treatment in eating disorders”. 

Den första Birgit Olsson-föreläsningen hölls av Janet Treasure, professor i psykiatri vid King’s College, London och chef för Eating Disorders Unit vid South London och Maudsley NHS Foundation Trust. Professor Treasure är en världsauktoritet inom ätstörningsområdet och hennes forskning spänner över vitt skilda områden, alltifrån djurmodeller och genetik till neuropsykologi och interventioner. Hon föreläste på ämnet “Building coherence from mechanism to treatment in eating disorders”.  Föredraget belyste specifika svårigheter hos personer med anorexia nervosa i form av beteende och kognition och drog paralleller till problematiken inom autismspektrum. Christopher Gillberg och medarbetare har varit pionjärer när det gäller att belysa släktskapet mellan anorexia nervosa och autism. Treasures grupp har med sina studier bekräftat och fördjupat denna kunskap och utvecklat behandlingsformer baserade på forskningsresultaten. Det är främst personer som är rigida, har ett detaljtänkande och inte tillfrisknar från anorexia nervosa, som kan vara hjälpta av de nya behandlingsformerna. Föreläsningen var mycket uppskattad och välbesökt. Efter föreläsningen fanns utrymme för frågor från auditoriet.