Göteborgs universitet
Video (01:06:55)
Toward a Science of Eating Disorders - Replacing Myths with Realities
Bild
Länkstig

Birgit Olsson-föreläsning 2014

Professor Cynthia Buliks föreläsning "Toward a Science of Eating Disorders – Replacing Myths with Realities"

Om professor Cynthia Bulik

Cynthia Bulik, är Distinguished Professor i ätstörningar och chef för UNC Center of Excellence för ätstörningar, University of North Carolina, Chapel Hill. Dessutom har hon nyligen rekryterats till Karolinska Institutet för att bedriva forskning halvtid under en tioårsperiod. Professor Bulik är världsledande expert inom ätstörningsområdet och hon har en imponerande vetenskaplig produktion. Hennes forskning gällande ätstörningar (ÄS) inbegriper en rad olika områden inklusive behandling, djurstudier, epidemiologi samt tvilling- och genetikstudier inom ÄS och fetma. Hon har skrivit flera böcker, den senaste i raden, som gavs ut förra året, handlar om ÄS mitt i livet, ”Midlife eating disorders”

Video (0:08:03)
Intervju med Cynthia Bulik

Sammanfattning

"Toward a Science of Eating Disorders: Replacing Myths with Realities"

Titeln på årets föreläsning var ”Toward a Science of Eating Disorders: Replacing Myths with Realities”.  Professor Bulik inledde sitt föredrag med att fastslå att vi måste försöka undanröja många myter, t ex att ”dysfunktionella familjer skapar anorexia nervosa”. Sanningen är att ingen behandling av anorexia nervosa (AN) är riktigt effektiv. Därefter bytte hon spår och pratade om vad som gör att man tippar över till en ÄS, dvs. vilka faktorer triggar ÄS-insjuknandet. Cynthia Bulik nämnde bland annat genetik, neurobiologi, hormoner, timing, infektioner/sjukdomar, stressorer, mikroorganismer och tillgång på mat (vid hetsätningsstörning). Hon uppmanade också publiken att ”ta sig utanför ätstörningsön” för att få nya idéer från andra vetenskaper och vice versa; bjuda in andra vetenskaper att intressera sig för ÄS. Cynthia Buliks föreläsning kom att domineras av de genetiska framsteg som gjorts inom ÄS-området. Vi vet att ÄS tenderar att vara överrepresenterat i vissa familjer. Baserat på svenska tvillingstudier har Bulik visat att heritabiliteten vid AN är cirka 0.60. Genetiska studier av AN har gått från kandidatgenanalyser, där man behövde prover från hundratals individer, till ”genome wide association studies” (GWAS), där det krävs prover från tusentals individer. Med hjälp av GWAS kan så kallade single nucleotid polymorphisms (SNPs) identifieras. Erfarenheter från schizofreniforskningen, där GWAS har analyserats på 34000 fall, talar för att det kommer att krävas 25000 fall för att identifiera tillräckligt många SNPs. Professor Bulik koordinerar Anorexia Nervosa Genetic Initative, ANGI, som samlar in prover från AN-individer i Sverige, Danmark, USA och Australien. Mikroorganismer var Cynthia Buliks nästa ämne för dagen. De senaste åren har hon intresserat sig för tarmens mikroflora. Hennes studier har visat att individer med AN har färre typer av bakterier i tarmen jämfört med friska jämförelseindivider. Hos personer med AN är bakterien Methanobrevibacter smithii överrepresenterad. Denna bakterie har förmågan att extrahera mer näringsämnen från födan jämfört med magtarmbakterier i allmänhet. Att denna typ av bakterie är närvarande kan möjligen förklara varför en person med AN kan överleva trots ett dagligt kaloriintag på 400 kcal. Det förefaller som om denna typ av bakterie faktiskt håller patienten vid liv. Mikroorganismer kan eventuellt bli användbart i behandlingen av uppblåsthet och andra magtarmbesvär i samband med ökad mattillförsel som ett led i AN-behandlingen. Professor Bulik nämnde även neurovetenskapliga aspekter på ÄS-forskning. Hon beskrev en invasiv teknik, ”optogenetic targeting”, där hjärnbanor kan stimuleras med hjälp av ljus. Hon visade ett experiment där en hjärnbana hos en gnagare stimulerades och detta ledde till ett sug efter fet mat hos gnagaren. Cynthia Builk avslutade föreläsningen med att slå fast en del realiteter; AN är en allvarlig biologiskt influerad psykiatrisk sjukdom, både genetiska och omgivningsfaktorer influerar ÄS, familjer kan vara våra bästa bundsförvanter i behandlingen och behandlingen fortsätter att vara bristfällig. Efter föreläsningen fanns utrymme för frågor till föreläsaren.