Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (1:30:53)
The Second Attention Disorder - Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD
Bild
Länkstig

Birgit Olsson-föreläsning 2018

Dr Russell Barkleys föreläsning "The Second Attention Disorder – Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD"

Om Dr Russell Barkley

Russell Barkley är klinisk professor i psykiatri vid Virginia Treatment Center for Children och Virginia Commonwealth University Medical Center i Richmond, USA. Russell Barkley är en av världens mest citerade forskare på ADHD-området och har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och bokkapitel rörande beskrivning, bedömning och behandling av ADHD och relaterade funktionsnedsättningar.

Sammanfattning

"The Second Attention Disorder – Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD""

Ett närmast fullsatt auditorium fick lyssna till professor Barkleys föreläsning med titeln ”The Other Attention Disorder: Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD”. Föreläsningen gav en historisk bakgrund till Sluggish Cognitive Tempo (SCT) och en översikt av det aktuella kunskapsläget. SCT, som i dagsläget inte är en formell diagnos, inkluderar symtom som t.ex. överdrivet dagdrömmande, att förefalla vara någon annanstans, långsam, sömnig, mindre aktiv etc. Professor Barkley redogjorde för likheter och skillnader mellan SCT och ADHD och då främst med ADHD, huvudsakligen ouppmärksam form. Han beskrev att SCT och ADHD i vissa fall överlappar, att många personer med ADHD har SCT men det finns personer med SCT som inte har ADHD och vice versa. Skillnader som beskrevs var t.ex. att impulsivitet inte förekommer vid SCT, att bristande exekutiva funktioner inte framträder lika tydligt vid SCT som vid ADHD, att den ouppmärksamhetsproblematiken som är vid ADHD är olik den vid SCT, att ADHD-medicinering inte har samma effekt vid SCT som vid ADHD, att funktionsnedsättningen vid SCT inte minskar i vuxen ålder utan kan även öka. Vidare presenterade professor Barkley fynd som talade för att SCT förklarar viktiga faktorer såsom funktionsnedsättning, samsjuklighet, neuropsykologi etc. Sammanfattningsvis hävdar Russell Barkley att SCT inte är en variant/subtyp av ADHD utan ett eget tillstånd även om de kan förekomma samtidigt hos personer.