Bild
Drivved på stranden på Wulff Land, norra Grönland.
Foto: Hans Linderholm
Länkstig

GULD - Göteborgs universitetslaboratorium för dendrokronologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Göteborgs universitetslaboratorium för dendrokronologi (GULD) är ett fullt utrustat laboratorium för trädringsforskning. Forskningens fokus ligger på klimatvariationer under senholocen och dess påverkan på skogsekosystem och människan.
Forskningen innefattar:
• Historiska atmosfärscirkulationsmönster
• Hydroklimatvariationer under de senaste 2000 åren, med focus på norra Europa
• Användandet av kvantitativ vedanatomi i klimatrekonstruktioner
• Arktiska klimatförändringar
• Klimatextremer och trädtillväxt

Om GULD-gruppen

GULD grundades 2003 av professor Hans Linderholm och är nära kopplat till Regionalklimatgruppen (RCG). Mycket av forskningen syftar till att kombinera kunskaperna från RCG och GULD. Detta inkluderar studier av cirkulationsmönster från observationer och proxies, eller användning av klimatmodeller, trädringsdata och kalkalger i paleoklimatforskning. Nationellt samarbetar vi med forskare från Stockholm och Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Internationellt är GULD en partner i Sino-Swedish Center for Tree-Ring Research (SISTRR), och samarbetar med ledande forskare och institut från till exempel Australien, Kanada, Kina, Egypten, Tyskland, Korea, Schweiz, Storbritannien och USA.

GULD tillhandahåller utmärkta laboratoriefaciliteter, och genom nära samarbete med Swiss Federal Institute WSL och Universiteten i Stockholm och Swansea analyserar vi de flesta proxyerna från trädringar (ringvidd, blåintensitet, densitet, stabila isotoper och anatomiska egenskaper hos xylemceller). Av de två GULD-laboratorierna är ett dedikerad till undervisning och används i många grund- och forskarutbildningskurser i geovetenskap, särskilt i kandidatprogrammet i klimatologi.

Avslutade projekt

  • “Bridging paleoclimate records and climate model simulations with a novel model/proxy comparison framework” (2020-2022, funded by Formas, PI: Kristina Seftigen)
  • “Are droughts part of the new normal for Sweden - integrating proxy data and model simulations for insight into past and future hydroclimate” (2020-2023, funded by VR, PI: Kristina Seftigen)
  • “Climate change impacts on human health in the pre-industrial era - combining paleoclimate data and ancient DNA” (2018-2020, funded by Formas, PI: Hans Linderholm) 
  • “Northern Hemisphere warm-season jet stream variability and its links to climate extremes over the last millennium: JETCLIM” (2016-2020. funded by VR. PI: Hans Linderholm).