Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Väderstationer vid institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper har två klimatstationer i Göteborg. En på taket på Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats och en på Älvsborgsbrons norra bropelare. Stationerna har varit i gång sedan 1990-talet och klimatdatan uppdateras en halvtimme efter varje hel klocktimme.

Datainsamling

Data samlas in med hjälp av en CR10 logger (Campbell Scientific). Samplingsintervallet ligger på 10 sekunder och medelvärden sparas ner var femte minut. Central European time CET (UTC + 1 ) används. Data har samlats in sedan 1998.

 

Takstationen - Institutionen för geovetenskaper

Stationen är placerad uppe på taket till Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats, 75 meter ovanför havsytan. 

För tillfället är stationen utrustad med följande:

 • Vindhastighet (WXT210)
 • Vindriktning (WXT210)
 • Lufttemperatur and luftfuktighet (WXT210)
 • Nederbörd (Ahlborn)
 • Inkommande kortvågig strålning (DeltaT, SPN1)
 • Inkommande långvågig strålning (Kipp & Zonen, CM3)

Här hittar du senaste data från takstationen som är placerad på taket på geovetarcentrum.

Här hittar du diagram som visar data från de senaste fyra dygnen.

Gammal data

Här hittar du tidigare data (som textfil) från takstationen på Geovetarcentrum.

 

 

Brostationen - Älvsborgsbron

Väderstationen är placerad på Älvsborgsbrons norra bropelare, 120 meter ovanför havsytan.

För tillfället är stationen utrustad med följande:

 • Vindhastighet (Visala, WXT210)
 • Vindriktning (Visala, WXT210)
 • Lufttemperatur (Visala, WXT210)
 • Nederbörd (Visala, WXT210)
 • Lufttryck (Visala, WXT210)
 • Vattennivå

Här hittar du data från väderstationen som är placerad på Älvsborgsbron. 

Här hittar du diagram som visar data från de senaste fyra dygnen.

Gammal data

Brostationen undergick en stor ombyggnad i början av 2013 och i samband med det ändrades även formatet på textfilerna.

Här hittar du tidigare data (som textfil) från Älvsborgsbron.

 

Mer information hittar du på vår externa sida Weather stations at the Department of Earth Sciences.