Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Väderstationer vid institutionen för geovetenskaper

Institutionen för geovetenskaper har två klimatstationer i Göteborg. En på taket på Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats och en på taket på Natrium på Medicinareberget. Stationen på Geovetarcentrum har varit i gång sedan 1990-talet och klimatdatan uppdateras en halvtimme efter varje hel klocktimme. Data från denna station är tillgänglig och du når den via denna sida.

Datainsamling

Data samlas in med hjälp av en CR10 logger (Campbell Scientific). Samplingsintervallet ligger på 10 sekunder och medelvärden sparas ner var femte minut. Central European time CET (UTC + 1 ) används. Data har samlats in sedan 1998.

 

Takstationen Geovetarcentrum

Stationen är placerad uppe på taket till Geovetarcentrum vid Wavrinskys plats, 75 meter ovanför havsytan. 

För tillfället är stationen utrustad med följande:

 • Vindhastighet (WXT210)
 • Vindriktning (WXT210)
 • Lufttemperatur and luftfuktighet (WXT210)
 • Nederbörd (Ahlborn)
 • Inkommande kortvågig strålning (DeltaT, SPN1)
 • Inkommande långvågig strålning (Kipp & Zonen, CM3)

Här hittar du senaste data från takstationen som är placerad på taket på geovetarcentrum.

Här hittar du diagram som visar data från de senaste fyra dygnen.

Gammal data

Här hittar du tidigare data (som textfil) från takstationen på Geovetarcentrum.

 

 

Brostationen - Älvsborgsbron

Väderstationen på Älvsborgsbron är inte längre i bruk. Data från 1998 - 2022 kan hämtas via länken nedan:

Väderdata Älvsborgsbron 1998-2022

Stationen var utrustad med följande:

 • Vindhastighet (Visala, WXT210)
 • Vindriktning (Visala, WXT210)
 • Lufttemperatur (Visala, WXT210)
 • Nederbörd (Visala, WXT210)
 • Lufttryck (Visala, WXT210)
 • Vattennivå