Göteborgs universitet
Bild
Vy över svenska fjällen
Latnjajaure fjällstation
Foto: Mats Björkman
Länkstig

Vår forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastrukturen vid Institutionen för geovetenskaper möjliggör forskning av högsta kvalitet och innefattar databaser, forskningsanläggningar, högteknologiska laboratorier och fältstationer inom Earth System Science.

Skogaryd Research Catchement

Forskningsstationen Skogaryd ligger i mellersta Bohuslän och är en del av forskningsnätverket SITES - Swedish Infrastructure for Ecosystem Science. Stationen främjar långsiktig fältbaserad ekosystemforskning av världsklass genom att erbjuda unik infrastruktur och kompetens till såväl svenska som internationella forskare. Stationsföreståndare i Skogaryd är Tobias Rütting, professor vid Institutionen för geovetenskaper.

Läs mer om Skogaryd Research Cathement på vår hemsida

Bild
Vy över skog
Forskningsstationen Skogaryd är en del av forskningsnätverket SITES

 

Latnjajaure

Forskargruppen Alpine and Polar Ecology är vetenskapligt ansvariga för Latnjajaure Fältstation utanför Abisko, där Göteborgs universitet har haft forskning sedan 1990 som en del av det Internationella Tundra EXperimentet (ITEX).

Bild
Fjällstationen Latjanaur
Foto: Louise C. Andresen

ISOGOT-anläggningen

ISOGOT-anläggningen vid Institutionen för geovetenskaper tillhandahåller analytisk kapacitet för mätning av stabila isotoper i olika media samt analyser av element/näringsämnen. Vi tillhandahåller också analys av växthusgaser.

Läs mer om ISOGOT-anläggningen på vår hemsida

Bild
Mätutrusting

Väderstationer

Institutionen för geovetenskaper har två klimatstationer i Göteborg. Stationerna har varit i gång sedan 1990-talet och klimatdatan uppdateras en halvtimme efter varje hel klocktimme.

Läs mer om våra väderstationer och se data

Bild
Mätinstrument placerade på ett tak
Väderstationen placerad på Geovetarcentrums tak

Microgeochemistry lab

Vi har några av de bästa anläggningarna för mineralanalys i Sverige, med ett toppmodernt svepelektronmikroskop med röntgenspektrometrar och två induktivt kopplade plasmamasspektrometrar. 

Dendro lab

Göteborgs universitetslaboratorium för dendrokronologi (GULD) är ett fullt utrustat laboratorium för trädringsforskning som drivs av professor Hans Linderholm vid Institutionen för geovetenskaper. Forskningens fokus ligger på klimatvariationer under senholocen och dess påverkan på skogsekosystem och människan.

Läs mer om dendrolabbet på vår hemsida

Bild
Drivved
Foto: Hans Linderholm