Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Nordenskjöld Lectures

Nordenskjöld Lectures är en seminarieserie där de mest framstående forskarna inom fältet Earth System Science bjuds in att föreläsa.

Nordenskjöld Lectures är en del av Earth System Science

Earth System Science (ESS) är ett relativt nytt forskningsområde som studerar samspelet mellan atmosfären, hydrosfären, jorden, snö/is, biosfär och mänsklig aktivitet. Detta har gett geovetenskaper och miljövetenskap en kraftfull konceptuell ram för att bedriva forskning som är vetenskapligt spännande och socialt relevant. 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs omfattande forskning inom EES, dels via studier fokuserade på specifika komponenter i systemet, dels via integrerade studier av samspelet mellan olika systemkomponenter.

Föreläsningar

Lecture #17, 29 Maj 2024  11:15-12:15 

Aiguo DAI: "The Cause and Impact of Arctic Amplification" 

Lecture #16, 10 november 2022 15:00-16:00

Marc W Cadotte: "The importance of biodiversity in a human world"

Lecture #15, 25 april 2022 15:00-16:00
Jianguo “Jack” Liu: "Systems Integration for Global Natural Climate Solutions"

Lecture #14, 18 september 2020
Bin Wang: "Monsoon climate change under global warming"

Lecture #13, 1 oktober 2018

L. Ruby Leung: "Global Warming and Extreme Events"

Lecture #12, 17 september 2018

Soroosh Sorooshian: "Climate Variability and The Global Hydrologic Cycle: Monitoring, Modeling, and Change Prediction"

Lecture #11, 13 september 2018

Fuqing Zhang: "How predictable are our daily weather and long-term climate change?

Lecture #10, 11 november 2016

Fuqing Zhang: ""Predictability and dynamics of weather and climate at the regional scale"

Lecture #9, 31 oktober 2016

Gina Mills: "The hidden threat to global food security from ozone pollution"

Lecture #8, 28 september 2016

Donald D. Blankenship: "Antartica's great sub-ice basins: A natural wonder or a global threat?"

Lecture #7, 6 april 2016

Anders Omstedt: "Connecting Analytical Thinking and Intuition: Challenge's for leadership and education in Earth System Sciences"

Lecture #6, 13 november 2015

Hans von Storch: "Recent climate change in the Baltic Sea region - manifestation, detection and attribution"

Lecture #5, 14 oktober 2015

Zhisheng An: "Asian monsoon-arid environment changes linked to global climate inferred from the continental environmental scientific drilling program in China"

Lecture #4, 15 september 2015

Georgia Destouni: "Hydro-climatic Change in Permafrost Regions"

Lecture #3, 21 augusti 2015

Tandong Yao: "Glacier melt on the Third Pole"

Lecture #2, 11 november 2014

Doug Benn: "Iceberg Calving for Glacier Models"

Lecture #1, 26 maj 2014

Martin Visbeck: "Mankind and the sea: Our Common Future Ocean"

Otto Nordenskjöld

Seminarieserien har sitt namn från den svenske geologen och polarforskaren Otto Nordenskjöld, professor i geografi vid på Göteborgs Högskola.

Otto Nordenskjöld (1869-1928) var en av Sveriges mest kända upptäcktsresande och polarforskare under åren kring det förra sekelskiftet. Mest bekant är han för den spektakulära Antarctic-expeditionen 1901-1903, under vilken hans fartyg blev fastskruvat i isen och sjönk. Expeditionens medlemmar, som befann sig på olika platser kring den antarktiska halvön, fick tillbringa en extra vinter under mycket svåra förhållanden, innan de blev mirakulöst räddade av en argentinsk undsättningsexpedition. En del av kusten på östsidan av antarktiska halvön bär namnet Nordenskjöld Coast till Otto Nordenskjölds ära.

Otto Nordenskjöld reste inte bara till Antarktis. Redan som 25-åring genomförde han en stor forskningsresa till Eldslandet och Patagonien och besökte helt okända trakter. Dessutom deltog han i expeditioner till Grönland, Spetsbergen och Anderna och tillbringade också en sommar som guldgrävare i Klondike. Efter sin hemkomst från Antarktis blev Otto Nordenskjöld professor i geografi på Göteborgs Högskola, undervisade studenter, skrev vetenskapliga artiklar och böcker och höll föredrag om sina resor i både Europa och Nordamerika. Under åren 1914-1923 var han prorektor, samt från 1923, rektor vid Handelshögskolan i Göteborg.

Läs mer om Otto Nordenskjöld på Göteborgs universitetsbiblioteks hemsida