Bild
Länkstig

Stadsklimatgruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Bebyggelse, grönstruktur och markanvändning påverkar bland annat det lokala klimatet, luftkvaliteten och den termiska komforten (den upplevda temperaturen) i urbana miljöer. Genom att integrera klimatkunskap i stadsplanering och arkitektonisk verksamhet kan en mer attraktiv stad skapas. Projekten inom stadsklimatologi tenderar till att vara inter-, multi- och transdisciplinära då frågan oftast inbegriper flera olika forskningsdiscipliner. Vid Göteborgs universitet har forskning inom stadsklimatologi pågått sedan 1970-talet.

Bild
En grupp människor står inomhus i en ljusgård placerade framför ett grönt träd.
Från vänster: Nils Wallenberg, Fredrik Lindberg, Björn Holmer, Jessika Lönn, Oskar Bäcklin, Janina Konarska, Sofia Thorsson.

Forskningsområde

Vår forskning är inriktad på mätningar och modellering av:

  • Processer och mönster i mikroskala i samband med stadslandskap (byggnader, raviner, parker osv.)
  • Luftkvalitet i städer
  • Biometeorologi, inklusive mänsklig komfort
  • Klimatförändringens inverkan på värmeböljor och stadsturism

Studier har huvudsakligen genomförts i Sverige i Göteborgsområdet, men även i städer i Japan, Tyskland, Burkina Faso och Kenya.

Programvara

Forskargruppen har utvecklat ett antal olika programvaror som är fritt tillgängliga för nedladdning. De flesta av verktygen är tillgängliga från Urban Multi-scale Environmental Predictor (UMEP), ett omfattande verktyg för klimatplanering med öppen källkod som finns tillgängligt som en plugin i QGIS.

Äldre verktyg från forskargruppen finns tillgängliga på vår webbsida för nedladdning av programvara.

Publikationer

En lista över forskargruppens senaste publikationer finns i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP)