Göteborgs universitet
Länkstig

Deliang Chen en av världens mest citerade forskare

Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, Institutionen för geovetenskaper, tar en plats på Clarivate Analytics lista över världens mest citerade forskare 2023.

– Att komma med på listan över världens mest citerade forskare bekräftar att vår forskning är bland de bästa i välden, säger Deliang Chen.

Citeringar av vetenskapliga artiklar är ett sätt att mäta en forskares genomslag i forskarsamhället. Analysföretaget Clarivate Analytics, som äger Web of Science, listar varje år de av världens forskare som citeras flitigast. Analysen bygger på data från företagets publikationsdatabas under det senaste decenniet. Citeringar är inte den enda urvalsindikatorn. En preliminär lista baserad på citeringsaktivitet förfinas med hjälp av kvalitativ analys och expertbedömning.

Världsledande klimatforskare

Deliang Chen är världsledande klimatforskare och har bland annat utsetts till en av de samordnande huvudförfattare till FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC. Hans forskning omfattar jordsystemvetenskap och globala miljöförändringar, atmosfärisk cirkulation, klimatdynamik och modellering.

Deliang Chen är innehavare av August Röhss professur i geografi. 2021 mottog han H.M. Konungens medalj, 8:e storleken i Serafimerordens band, "för framstående insatser för svensk och internationell klimatforskning”. 

Han är också är ledande forskare för det internationella forskningsprogrammet Third Pole Environment (TPE) som samordnar över 100 forskare runtom i världen kring tvärvetenskapliga studier av sambanden mellan atmosfären, vattnet, kryosfären, ekologin och mänskligheten i området kring den tredje polen. Mellan åren 2009 och 2012 var Deliang Chen chef för International Council for Science (ICSU) i Paris, Frankrike. 

Hans mest citerade artikel är “Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: an example for 1901-2010”.  Den publicerades 2013 i tidskriften “Environmental Development”.

Hela Clarivate-listan över Highly Cited Researchers

Läs mer om den metod som Clarivate använder för sammansättning av listan 

AV: JENNY MEYER

Forskaren Deliang Chen
Deliang Chen