Göteborgs universitet
Bild
Drivved
Foto: Hans Linderholm

GEOseminar

GEOseminar är Institutionen för geovetenskapers seminarieserie. Här presenterar och diskuterar våra forskare pågående och avslutade geovetenskapliga studier.

GEOseminar är också platsen för våra doktorandseminarier, där institutionens forskarstuderande håller sina inledande, halvtids- och slutseminarier innan disputation.

GEOseminar hålls vanligtvis vid lunchtid de flesta torsdagar. Vi bjuder på lunchsmörgås. Intresserad allmänhet, forskarkollegor och studenter är varmt välkomna att delta.

Du hittar nästa seminarium i kalendariet.

Seminarier och disputationer