Bild
Torr sommar i Jämtland (Mellansverige).
Foto: Michelle Nygren
Länkstig

Hydrogeologigruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Finansiär
FORMAS, Vetenskapsrådet, Sveriges geologiska undersökning, STINT

Kort beskrivning

Hydrogeologigruppen, grundades i oktober 2012, vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Forskargruppen deltar i grundläggande forskning och undervisning inom hydrogeologi, hydrogeologiska föroreningar och hydrogeokemi. Hydrogeologigruppen fokuserar på två huvudsakliga forskningsämnen, a) färskvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och b) beteendet hos föroreningar i underytan. Hydrogeologigruppen har starka relationer med internationella forskningsgrupper och privata företag i Tyskland, Schweiz, Kanada, USA och Frankrike.

Forskargruppen 

Forskargruppen består av:

Professor Roland Barthel (forskningsgruppledare och Hydrogeolog)

Dr Philipp Wanner (forskningsgruppledare, hydrogeologiska föroreningar, hydrogeokemi),

Åsa Fransson (Forskare hydrogeolog och civilingenjör) 

Markus Giese (Forskare Hydrogeolog)

Tabea Meyerjürgens (Doktorand)

Pramod Surendran (Doktorand)

Ramin Moghadasi (Postdoc)

Kandidat- och mastersstudenter som bidrar till olika grundvattenrelaterade forskningsprojekt i Sverige och utomlands.

Forskningsområden/projekt

  • Integrerad vattenresursförvaltning
  • Inverkan av klimatförändringar och antropogent tryck på hydrologiska och hydrogeologiska system i olika skalor
  • Utveckling av nya stabila isotopmetoder för att bedöma transport och transformation av föroreningar (klorerade lösningsmedel, bekämpningsmedel, plast och PFAS) i komplexa underjordiska miljöer
  • Utveckling av innovativa saneringskoncept för förorenade platser