Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Torr sommar i Jämtland (Mellansverige).
Foto: Michelle Nygren
Länkstig

Hydrogeologigruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Hydrogeologigruppen etablerades vid instutitionen för geovetenskaper i oktober 2012. Gruppen har ett särskilt fokus på sötvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden. Forskningsprojekten är relaterade till effekten av klimatförändringar, och mänsklig påverkan, på yt- och grundvattensystem på olika skalor. Utöver projekt inom miljö- och sociala aspekter av vattenresursförvaltning, är gruppen också engagerad stora byggarbeten. Forskargruppen, ledd av professor Roland Barthel, består numera av två forskare (Åsa Fransson och Markus Giese), tre doktorander (Ezra Haaf, Michelle Nygren och Pramod Surendran) och kandidat- och mastersstudender som bidrar till olika grundvattenrelaterade forskningsprojekt i Sverige och utomlands.

Forskningsområden

  • Integrerad vattenresursförvaltning
  • Klimatförändringars påverkan på sötvattenresurser
  • Statistisk utvärdering av observerade förändringar i grundvattenkvantitet och kvaliteten. 
  • Regionalisering av lokala grundvattenobservationer för karaktärisering av akvifersystem
  • Grundvatten i kustområden
  • Grundvattenteknik
  • Källresponsanalys i karstakviferer
  • Grundvattenmodellering (flöde och transport) på lokal och regional skala