Bild
Torr sommar i Jämtland (Mellansverige).
Foto: Michelle Nygren
Länkstig

Hydrogeologigruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

Hydrogeologigruppen, grundades i oktober 2012, vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Forskargruppen deltar i grundläggande forskning och undervisning inom hydrogeologi, hydrogeologiska föroreningar och hydrogeokemi. Hydrogeologigruppen fokuserar på två huvudsakliga forskningsämnen, a) färskvattenresurser under förändrade miljö- och klimatförhållanden och b) beteendet hos föroreningar i underytan. Hydrogeologigruppen har starka relationer med internationella forskningsgrupper och privata företag i Tyskland, Schweiz, Kanada, USA och Frankrike.

Forskargruppen 

Forskargruppen består av:

Professor Roland Barthel (forskningsgruppledare och Hydrogeolog)

Dr Philipp Wanner (hydrogeologiska föroreningar, hydrogeokemi),

Åsa Fransson (Forskare hydrogeolog och civilingenjör) 

Markus Giese (Forskare Hydrogeolog)

Michelle Nygren (Doktorand)

Pramod Surendran (Doktorand)

Kandidat- och mastersstudenter som bidrar till olika grundvattenrelaterade forskningsprojekt i Sverige och utomlands.

Forskningsområden/projekt

  • Integrerad vattenresursförvaltning
  • Inverkan av klimatförändringar och antropogent tryck på hydrologiska och hydrogeologiska system i olika skalor
  • Utveckling av nya stabila isotopmetoder för att bedöma transport och transformation av föroreningar (klorerade lösningsmedel, bekämpningsmedel, plast och PFAS) i komplexa underjordiska miljöer
  • Utveckling av innovativa saneringskoncept för förorenade platser