Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Skogaryd forskningsstation

Forskningsstationen Skogaryd består av olika ekosystem: myrar, äldre och yngre skogar, sjöar och vattendrag. Här pågår observationer, miljöövervakning och högteknologiska experiment.

Forskningsstationen är belägen i Vänersborgs kommun och drivs av Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. Stationen erbjuder forskningsmöjligheter i fält och håller hög internationell standard.

Tjänster för forskare

Forskare som använder Skogaryds forskningsområde får tillgång till en högteknologisk infrastruktur på fältet. Det finns stugor i Skogaryd som används för logi, kontor, utbildning och förvaring. Fältpersonal med lokalkännedom och kunskap om högteknologiska sensorer och instrument kan hjälpa till under fältarbetet.

Det finns en verkstad för träd- och plasthantverk samt arbete med elektroniska reparationer och utveckling. På en närliggande gård finns en verkstad för reparation av fältutrustning.

Data från Skogaryd

Vårt mätprogram i Skogaryd omfattar flödesmätningar från skogar samt vattendrag och sjöar tillsammans med kemiska analyser. Data som samlas in i Skogaryd är fritt tillgängliga och kan användas av vem som helst så länge som data citeras i enlighet med SITES datapolicy.

SITES dataportal

Delområden

Skogaryd forskningsstation estår av sex delområden: Mycklemossen, Erssjön, Följesjön, Följemaden, Stordalen och Central. På kartan ovan är dessa delområden markerade med olika färger. Du hittar mer information om vad varje delområde har att erbjuda på den engelska språkversionen av denna sida.

Skogaryd sub sites

Samarbete i Skogaryd

Skogaryd är en del av Swedish Infrastructure for Ecosystem Science (SITES) och dess infrastrukturer SITES Water, SITES AquaNet och SITES Spectral.

Skogaryd är också en partner i Long term ecological research (LTER) - ett nätverk för svenska forsknings- och övervakningsstationer som bedriver ekologisk forskning.

Den europeiska nationella forskningsinfrastrukturen Integrated Carbon Observation System (ICOS) är en annan viktig partner. ICOS Sverige driver ett nätverk med totalt sju fältstationer som tillhandahåller tillgängliga data av hög kvalitet för att förbättra vår förståelse av sänkor och utsläpp av växthusgaser.

SITES

LTER Sverige

ICOS Sverige