Bild
Länkstig

Regionalklimatgruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Finansiär
Vetenskapsrådet, Formas, Rymdstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, VINNOVA, STINT och EU

Kort beskrivning

Regionalklimatgruppen (RCG) studerar klimat och klimatförändringar på regional till global skala. Forskningen baseras främst på instrumentella data, resultat från körningar med regionala och globala klimatmodeller, samt paleoklimatindikatorer, främst trädringar. RCG har en unik profil inom den svenska klimatforskningen, och är en internationellt erkänd forskargrupp inom områdena statistisk klimatanalys och paleoklimaat. RCG är en framgångsrik forskningsmiljö, med en hög vetenskaplig produktion, starka kopplingar till nationella och internationella forskargrupper, samt moderna verktyg för klimatanalys och GIS.