Bild
Länkstig

Biogeokemigruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för geovetenskaper

Kort beskrivning

I vår forskargrupp studera vi omsättning av näringsämnen i terrestra ekosystem, som förekommer i mark-, växt- och mikrobiologisystem. Våra huvudfokus är på bruttodynamik av kväve och fosfor, samt produktion av biogena växthusgaser. Vi är intresserade av hur global förändring (klimat och markanvändning) påverkar näringscykeln och hur dessa återkopplar till förändringen, till exempel genom att påverka vegetationens respons eller genom produktion av växthusgaser.