Bild
Foto: Rymden/AdobeStock
Länkstig

Göteborgsgruppen

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Utbildningsvetenskapliga fakulteten och IT-fakulteten

Kort beskrivning

Göteborgsgruppen är ett nav för att organisera tvärvetenskaplig forskning och för att mobilisera ett nätverk av nationell och internationell expertis som berör digitaliseringens implikationer av samhälle och utbildning. Forskningsmiljön grundar sig i ett mångårigt samarbete mellan Utbildningsvetenskapliga fakulteten och IT fakulteten.


Tvärvetenskaplig forskning och pedagogiska diskussioner

Den tvärvetenskapliga forskningen inom Göteborgsgruppen berör exempelvis hur samhällsfunktioner, professionella praktiker, socialisering och kommunikation förändras med digitaliseringen. Forskningsprojekten innefattar studier av lärande i en rad olika kontexter - pedagogiska, professionella och virtuella.

Göteborgsgruppen är också en plattform för pedagogiska diskussioner och samarbete mellan våra gemensamma master- och magisterprogram inom lärande och IT, och ett doktorand/textseminarium, som ger grunden för en komplett akademisk miljö.

Aktuellt