Göteborgs universitet
Bild
VR-teknik i undervisning

Workshop om Virtual Reality

Fredag 29 april arrangerades en workshop om virtuell verklighet (VR) inom ramen för Göteborgsgruppen. Workshopen hölls av Mattias von Feilitzen, pedagogisk utvecklare på Institutionen för tillämpad IT; och Géraldine Fauville, biträdande universitetslektor på Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande.

Workshopen riktade sig till medlemmar inom Göteborgsgruppen en tvärfakultativ forskargrupp med intresse för lärande och digitalisering, och hade till syfte att genom de olika VR-aktiviteterna introducera forskarna i gruppen för olika aspekter av forskning om både de psykologiska och beteendemässiga effekter som VR kan ha på människor.

Deltagarna fick till exempel prova på att vara under vattnet för att lära sig om havsförsurning och upptäcka hur det inverkar på marina organismer. De fick också dissekera en virtuell groda för att lära sig om VR för undervisning och dess användning i skolan.

Genom workshopen lärde sig deltagarna om VR:s immersiva karaktär tillsammans med dess psykologiska effekter som känslan av närvaro, det vill säga att det upplevs som att man befinner sig i den virtuella världen, vilket kan vara fördelaktigt för terapeutiska behandlingar av fobi och förkroppsligande som kan leda till attityd- och beteendeförändringar genom att virtuellt få ta andras perspektiv.

Avsikten är att framöver erbjuda samma workshop i större skala och till en bredare målgrupp. Mer information om detta kommer att finnas på Göteborgsgruppens sida.

Géraldine Fauville driver forskningsprojektet Virtuell verklighet för ökad kunskap om havets betydelse för en hållbar miljö där hon undersöker hur virtual reality kan användas i undervisning om havsmiljöer och havets betydelse för klimatet och hållbar utveckling. Projektet genomförs i samverkan med högstadieskolor och Universeum.

Mattias von Feilitzen arbetar som pedagogisk utvecklare vid institutionen för tillämpad IT där han också är ansvarig för Gothenburg Knowledge Lab. Hans huvudsakliga intresseområden är hur digitala verktyg och digitalisering påverkar och förändrar högre utbildning.