Bild
kirurgi
Foto: Oskar Lindwall
Länkstig

Nytt projekt studerar blivande kirurgers färdigheter med hjälp av donerade kroppar

Vetenskapsrådet beviljar närmare 5,8 miljoner kronor till ett projekt som ska undersöka hur vetenskapligt grundade principer för bedömning av kirurgiska färdigheter upprättas. För åstadkomma detta ska projektdeltagarna studera hur blivande kirurger tränas upp på donerade kroppar.

Bild
oskar lindwall
Oskar Lindwall är docent vid institutionen för tillämpad IT.
Foto: Peter Larsson

Bakgrunden till projektet är att kirurgisk färdighetsträning idag huvudsakligen sker genom lärlingsverksamhet där erfarna kirurger handleder blivande kollegor under pågående operationer.

Dagens upplägg är problematiskt av flera skäl då misstag riskerar att påverka patienters hälsa och säkerhet då träningen blir beroende av lokala förutsättningar och kompetenser.

–  I Sverige beräknas kostnaden för så kallade undvikbara vårdskador till omkring 8 miljarder kronor per år, varav cirka 1 miljard är direkt relaterad till kirurgi, säger Oskar Lindwall, projektledare.

För att komma nära en verklighetstrogen kirurgisk träning ska Oskar Lindwall, tillsammans med övriga projektmedlemmar, studera och utvärdera arbetet vid det Kirurgiska och Anatomiska Träningscentret (KAT). Centret drivs av Göteborgs universitet tillsammans med Sahlgrenska Universitetssjukhuset och invigdes 2019.

– På centret organiseras specialistkurser för kirurger och är den enda miljö i Sverige som använder donerade kroppar för kirurgisk träning. Sådan träning ses som en verklighetstrogen simulering och är mycket viktig, säger han.

Då det ännu saknas en vetenskapligt baserad kunskap om denna typ av träning och lämplig metodik är en förhoppning att arbetet med projektet leder till förbättrad undervisning, samt tydligare och vetenskapligt grundade principer för bedömning och certifiering av kirurgiska färdigheter

– I förlängningen tror vi också på större säkerhet, ett minskat lidande och minskade kostnader för kirurgiska vårdskador, säger han.

FAKTA

Det tvärvetenskapliga projektet Kirurgisk träning på donerade humana kroppar löper under fyra år och förenar forskningsområden inom pedagogik, medicin och kommunikationsvetenskap. Oskar Lindwall är projektledare.

Projektet bidrar både med generell kunskap om hur manuella färdigheter inom området instrueras, lärs och bedöms, och specifik kunskap om värdet av donerade kroppar vid träning och bedömning av kirurgiska färdigheter.

En förhoppning är att arbetet med projektet leder till förbättrad undervisning, tydligare och vetenskapligt grundade principer för bedömning och certifiering av kirurgiska färdigheter. I förlängningen även större säkerhet, minskat lidande och minskade kostnader för kirurgiska vårdskador.