Bild
Länkstig

Introduktion till digitalisering för lärare

Kurspaket
TIG33
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-38700
Ansökan stängd

Om utbildningen

Vilken roll spelar informationsteknologin i morgondagens
skola? Hur förändrar AI och digitalisering villkoren för hur vi lär oss
och hur vi skapar ny kunskap? Nu kan du som är verksam inom skolan och utbildningsväsendet på ett enkelt och snabbt sätt förstå mer.

Vårt kurspaket vänder sig till lärare från grundskola till
högre utbildning, som vill fördjupa sig i aktuell forskning om
digitalisering och dess betydelse för skolan och för lärande. För att
förstå detta komplexa och snabbföränderliga område och få svar på dina
frågor har du meriterade forskare och experter inom området till din
hjälp.

Undervisningen är helt nätbaserad.och kurserna ges av Institutionen för tillämpad informationsteknologi.

Den första kursen Introduktion till samhällets digitalisering med fokus på lärande
(3,5 hp) presenterar grundläggande begrepp kopplade till
digitalisering, samt olika perspektiv på tekniken och dess relationer
till undervisning i skolan. De två följande kurserna tar upp två
aktuella teman i forskning och debatt om digitalisering och skolan:
artificiell intelligens och mobil teknologi.

I kursen Introduktion till artificiell intelligens och lärande
(2 hp) får du en övergripande förståelse för hur AI fungerar och hur
relationen mellan AI och lärande kan förstås. Du får bekanta dig med
forskning om hur AI förändrar relationen mellan människa och maskin i
samtiden och framtiden. Vi diskuterar också hur AI påverkar vilken
kunskap som blir relevant i framtidens samhälle.

I kursen Introduktion till mobil teknologi och lärande
(2 hp) får du stifta bekantskap med forskning som har studerat mobila
enheter i relation till lärande och utbildning under de senaste 30 åren.
Du får lära dig hur mobil teknik kan användas för att utvidga
möjligheterna i utbildning och vilka utmaningar som hänger samman med
detta. Vi diskuterar också hur vi kan förstå och förhålla oss till
debatterna som omgärdat mobil teknologi, samt hur man som lärare kan
hantera mobil teknologi i klassrummet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Avklarade kurser om 60 högskolepoäng

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Hur kan man använda kurspaketet i sitt arbete? Och vad är det som lockar med utbildningen? Pernilla Backe är IKT-pedagog i Helsingborg och har läst kurspaketet

Läs mer om efter studierna