Göteborgs universitet

LETStudio

Bild
Länkstig

LETStudion är ett öppet tvärvetenskapligt forskningsnätverk vid Göteborgs universitet. LETstudion bildades 2010 som ett strategiskt initativ för att främja tvärvetenskaplig forskning om lärande vid Göteborgs universitet, och har sedan sedan dess utgjort en virtuell organisation som fungerar som ett nav för att samordna och initiera sådan forskning.

Forskningsteman

Det övergripande forskningstemat handlar om på vilka sätt kunskaper förnyas och förändras och hur expertis utmanas i ett teknikintensivt samhälle. LETStudion ägnar sig åt frågor om hur vetenskapligt och professionellt genererad kunskap görs tillgänglig för gemene man och vad detta implicerar i termer av deltagande, lärande och ansvarstagande i relationen mellan experter och lekmän. Genom konkreta fallstudier undersöks hur nya teknologier intervenerar i och förändrar kommunikativa mönster och relationer, samt hur kunskaper och erfarenheter utvecklas och förhandlas.