Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Lärares digitala världar

Kurs
PDA666
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-29352
Tillfället är inställt

Om utbildningen

I den här kursen belyser vi hur arbetet som lärare eller förskollärare förändras i och med skolans digitalisering. Dessa förändringar kan röra sig om såväl kommunikativa, administrativa som undervisningsmässiga aspekter av läraruppdraget. Fokus ligger på yrkesrollen som lärare eller förskollärare i en digital värld på både individuell nivå (lärares kompetensutveckling), gruppnivå (undervisning, bedömning, dokumentation) och samhällelig nivå (skolans digitalisering i relation till global samhälls- och teknikutveckling). 

I kursen kommer du som student att möta aktuell, internationell debatt kring skolans digitalisering, som undervisning i programmering, barns och ungas egna nätpraktiker, digitala plattformar och utnyttjande av data som genereras i skolor, samt hur artificiell intelligens kan komma att påverka utbildning och lärande. Kursen relaterar till den svenska nationella strategin för digitalisering i skolan och de reviderade läroplanerna för förskola och skola.

Behörigheter och urval

Behörighet

Lärarexamen om minst 180 hp eller motsvarande, filosofie kandidatexamen med 180 hp inom huvudområdet pedagogik, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är nätbaserad och uppbyggd i moduler med olika typer av tematiskt organiserade resurser och lärandeaktiviteter som kan utnyttjas relativt flexibelt under kursens genomförande. I varje modul finns ett inslag av social interaktion mellan studenter och lärare, som nätbaserade seminarier. Utöver detta utgörs lärandeaktiviteterna av videoresurser, intervjumaterial, undervisningsresurser, debattartiklar, självtester och liknande.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.