Länkstig

Jonas Emanuelsson

Viceprefekt

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

IDPP Ledning
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning matematik
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Jonas Emanuelsson

Forskningsintressen Mina forskningsintressen berör frågor om lärande, interaktion och undervisning, särskilt inom områden som kan relateras till matematik, naturvetenskap och teknik. Med dessa intressen, och med ett innehållslig fokus, studerar jag alltifrån barn och lärare i skolmiljö till forskare i forskningsfronten. Intresset är ofta komparativt, dels i form av jämförelser mellan innehållsliga områden, dels i form av internationellt komparativa studier.

Undervisningsintressen Jag undervisar i kurser och handleder arbeten inom mina intresseområden.

Jag arbetar också som föreståndare för CUL, Centrum för Utbildningsvetenskap och Lärarforskning. CUL ska främja utveckling av forskning knuten till lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet och verka för forskningsanknytning av den grundläggande lärarutbildningen. För vidare info se: https://cul.gu.se