Bild
Länkstig

Alfataxonomiska principer

Kurs
BIO401
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11272
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Alfataxonomi är den disciplin inom biologi som behandlar avgränsning, namngivning och beskrivning av organismer. På så sätt bildar den grund för utförandet av systematiska studier om vår biologiska mångfald på alla nivåer från cell till ekosystem. .

Om utbildningen

Kursen omfattar teori, praktiska övningar och ett avslutande projektarbete där alfataxonomiska kunskaper används.

Kursen är obligatorisk i det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik (NABiS). Den teoretiska delen av kursen under de två första veckorna ges på distans. Projektarbetet och tentamen under den tredje veckan görs lokalt vid det universitet där man är antagen till kursen eller det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik.

För ytterligare information, se NABiS webbplats.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt:1 Godkänd Biologi, baskurs 60 hp Alt: 2 Godkänd Miljövetenskaplig baskurs- naturvetenskaplig inriktning 15 hp, godkänd Organismvärldens systematik och evolution baskurs, 15 hp, godkänd Ekologi och evolution, baskurs 15 hp samt godkänt betyg på minst en av följande två kurser: Cell och molekylärbiologi, baskurs 15 hp och Organismvärldens form och funktion, baskurs 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 5/Engelska A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av distansstudier baserade på kurslitteratur och inlämningsövningar, samt ett lokalt genomfört projektarbete.

Lokaler

Undervisningen bedrivs dels online via lärplattformen Canvas och dels lokalt vid de universitet som medverkar i NABiS. Vid GU genomförs det lokala momentet i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B)