Bild
Länkstig

Ornitologisk bestämningsmetodik

Kurs
BIO502
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21266

Kort om kursen

Detta är en distanskurs som ger dig kunskaper för att kunna artbestämma ett urval av fåglar som normalt förekommer i Skandinavien.

Kursen innehåller även en workshop där du får praktiska erfarenheter av att hantera fåglar.

Om utbildningen

Denna kurs ger dig de basala kunskaper som krävs för att kunna identifiera fåglar. Du lär dig att beskriva en fågel på ett standardiserat och konsekvent sätt utifrån dess yttre morfologi och blir bekant med metoder för att bestämma ålder och kön på fåglar.

Du presenteras för ett urval fågelarter som regelbundet förekommer i Skandinavien och deras läten, och förväntas efter kursen att kunna artbestämma dem. Du lär dig också hur man hanterar levande fåglar vid fångst, ringmärkning och provtagning under tre intensiva dagar i Göteborg. 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Universitetsstudier om minst 60 hp i biologi. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande som lägst Engelska 5/A.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges i form av distansundervisning utom den sista delen av kursen som omfattar några dagars intensivstudier där exkursioner ingår.

Lokaler

Undervisningen sker huvudsakligen på distans men det ingår också några dagar med intensivstudier på plats i Göteborg.